Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області. Січень - грудень 2007 року

Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області

 

Фактично за 2007р.

Темп зростання, у %

грудень 2007р. до

2007р. до 2006р.

Довідково: за 2006р. до 2005р.

листопада2007р.

грудня 2006р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт,послуг), млн.грн.2

4004,0

х

х

х

х

Індекс промислового виробництва

х

100,6

112,9

109,4

81,2

Обсяг продукції сільського господарства (у цінах 2005р.)

х

х

х

79,8

105,9

Виробництво продукції тваринництва:

 

 

 

 

 

реалізація худоби та птиці на забій (у живій вазі), тис.т.

71,8

119,7

102,6

107,2

105,0

молоко, тис.т.

321,1

96,6

86,6

90,7

99,0

яйця, млн.шт.

274,9

181,0

203,2

105,3

104,5

вовна,тонн

х

х

х

х

х

Інвестиції в основний капітал, млн.грн.

х

х

х

х

х

Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн.

487,3

211,4

126,8

114,5

108,3

Введення в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2

х

х

х

х

х

Вантажооборот, млн.ткм.1

4775,1

104,8

112,2

117,9

100,6

Пасажирооборот, млн.пас.км.1

3047,4

86,4

98,6

90,2

100,6

Експорт товарів, млн.дол.США2

303,4

х

х

142,8

99,95

Імпорт товарів, млн.дол.США2

166,9

х

х

121,7

154,8

Сальдо, (+,-)2

136,5

х

х

х

х

Експорт послуг, млн.дол.США2

х

х

х

х

х

Імпорт послуг, млн.дол.США2

х

х

х

х

х

Сальдо, (+,-)2

х

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

6940,4

х

х

128,6

119,0

Середньомісячна заробітна плата штатного працівника

 

 

 

 

 

номінальна, грн.

994,492

101,03

133,24

126,92

128,52

реальна, %

х

97,93

113,04

114,02

118,12

Заборгованість із виплати заробітної плати, млн.грн.5

11,3

90,7

60,9

х

79,9

Кількість офіційно зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис.осіб

18,7

104,0

82,6

х

х

Індекс цін виробників промислової продукції

х

101,3

113,5

113,56

131,66

Індекс споживчих цін

х

102,4

118,3

118,36

109,26

1 З урахуванням обсягів автомобільних вантажних та пасажирських перевезень суб’єктами малого бізнесу-фізичними та юридичними особами; пасажирооборот  наведено з урахуванням  електротранспорту
2 Дані за січень-листопад.
3 Листопад 2007р. до жовтня 2007р.
4 Листопад 2007р. до листопада 2006р.
5 Станом на 1 грудня.
6 Грудень у % до грудня попереднього року.