Географічна структура зовнішньої торгівлі області товарами за 2007р.

Географічна структура зовнішньої торгівлі області товарами за 2007р. *

 

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис.дол. США

у % до 2006р.

тис.дол. США

у % до 2006р.

Всього 

325787,01

132,64

189238,49

124,98

136548,52

Країни СНД 

136474,23

178,20

40419,12

125,76

96055,11

у тому числі

 

 

 

 

 

Бiлорусь

12514,09

123,35

411,56

71,22

12102,53

Грузiя

7411,06

199,53

13801,48

296,40

–6390,42

Росiйська Федерацiя

98796,90

214,07

23304,57

95,29

75492,33

Iншi країни свiту 

189312,78

111,99

148819,37

124,77

40493,41

Європа 

108760,33

140,04

88007,14

139,98

20753,19

у тому числі

 

 

 

 

 

Греція

15169,02

407,63

818,20

129,10

14350,82

Італiя

7293,62

129,39

8997,64

157,50

–1704,02

Нідерланди

12309,81

133,62

15906,05

455,42

–3596,24

Нiмеччина

23520,02

135,14

24516,78

151,94

–996,76

Польща

2789,58

272,49

12671,97

127,60

–9882,39

Чеська Республiка

6581,48

180,61

1328,05

272,06

5253,43

Азiя

69494,52

96,35

51209,08

109,18

18285,44

у тому числі

 

 

 

 

 

Індія

8082,32

181,19

945,53

185,49

7173,79

Китай

1,00

0,21

21253,89

97,46

–21252,89

Туреччина

35538,40

124,91

21047,28

113,66

14491,12

Японія

5535,04

33,67

242,73

2012,69

5292,31

Африка

4563,97

50,01

236,04

90,60

4327,93

у тому числі

 

 

 

 

 

Алжир

2768,17

439,04

2768,17

Америка

6493,96

64,17

9331,10

101,07

–2837,14

у тому числі

 

 

 

 

 

Барбадос

2313,43

206,56

131,96

199,58

2181,47

Сполученi Штати Америки

3178,95

99,31

8877,40

107,22

–5698,45

Австралія і Океанія

36,01

1690,61

36,01

 

* Перелік країн наведено виходячи з найбільших обсягів експорту, імпорту товарів