Структура експорту–імпорту послуг області за 2007р.

Структура експорту–імпорту послуг області за  2007р.

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

вартість, тис.дол. США

у % до 2006р.

питома вага у загаль-ному обсязі, %

вартість, тис.дол. США

у % до 2006р.

питома вага у загаль-ному обсязі, %

Bсього

45944,15

94,89

100,00

1775,72

22,12

100,00

44168,43

Послуги в обробній промисловості

16784,98

109,80

36,53

9,52

0,47

0,54

16775,46

Послуги, пов’язані  з будівництвом

99,48

20,59

0,22

301,35

532,33

16,97

–201,87

Послуги, пов’язані з оптовою та роздрібною торгівлею; торгівлею транспортними засобами; послуги з ремонту

54,87

670,78

0,12

3,22

1,08

0,18

51,65

Послуги готелів і ресторанів

972,72

136,44

2,12

81,55

77,35

4,59

891,17

Послуги транспорту та зв’язку

26158,99

84,34

56,94

214,71

17,27

12,09

25944,28

Послуги,пов’язані з фінансовою діяльністю

3,43

209,15

0,19

-3,43

Послуги в операціях з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам 

1722,29

214,93

3,75

1156,96

26,98

65,15

565,33

Послуги у сфері освіти

44,57

192,03

0,10

4,98

225,34

0,28

39,59

Послуги, пов’язані з охороною здоров’я та соціальною допомогою

105,10

124,66

0,23

105,10

Колективні, громадські та особисті послуги

1,15

0,00

1,15