Структура експорту–імпорту послуг області за січень–вересень 2007р.

Структура експортуімпорту послуг області за січень–вересень 2007р.

 

 

 

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

вартість, тис.дол. США

у % до січнявересня 2006р.

питома вага у загаль-ному обсязі, %

вартість, тис.дол. США

у % до січнявересня 2006р.

питома вага у загаль-ному обсязі, %

Bсього

31531,88

87,91

100,00

1081,16

18,36

100,00

30450,72

Послуги в обробній промисловості

9887,49

75,60

31,36

7,61

0,37

0,70

9879,88

Послуги, пов’язані  з будівництвом

99,48

24,41

0,32

129,88

374,29

12,01

–30,40

Послуги, пов’язані з оптовою та роздрібною торгівлею; торгівлею транспортними засобами; послуги з ремонту

14,50

364,32

0,05

3,22

0,30

11,28

Послуги готелів і ресторанів

691,26

105,98

2,19

54,56

104,40

5,05

636,70

Послуги транспорту та зв’язку

19480,64

92,28

61,78

144,25

14,12

13,34

19336,39

Послуги в операціях з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам 

1227,56

237,31

3,89

733,57

26,72

67,85

493,99

Послуги у сфері освіти

24,70

159,05

0,08

4,64

0,43

20,06

Послуги, пов’язані з охороною здоров’я та соціальною допомогою

105,10

124,66

0,33

105,10

Колективні, громадські та особисті послуги

1,15

0,00

1,15