Структура експорту–імпорту послуг області за січень–червень 2007р.

Структура експортуімпорту послуг області за січень–червень 2007р.

 

 

 

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

вартість, тис.дол. США

у % до січнячервня 2006р.

питома вага у загаль-ному обсязі, %

вартість, тис.дол. США

у % до січнячервня 2006р.

питома вага у загаль-ному обсязі, %

Bсього

22427,46

104,20

100,00

590,53

18,67

100,00

21836,93

Послуги в обробній промисловості

6622,13

91,36

29,53

7,61

0,82

1,29

6614,52

Послуги, пов’язані  з будівництвом

63,61

87,96

0,28

57,90

273,76

9,80

5,71

Послуги, пов’язані з оптовою та роздрібною торгівлею; торгівлею транспортними засобами; послуги з ремонту

1,10

29,89

0,00

3,22

0,55

–2,12

Послуги готелів і ресторанів

75,16

84,25

0,34

36,80

99,35

6,23

38,36

Послуги транспорту та зв’язку

14837,85

108,16

66,16

58,14

26,27

9,85

14779,71

Послуги в операціях з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам 

809,87

226,91

3,61

425,27

21,72

72,01

384,60

Послуги у сфері освіти

9,36

184,25

0,04

1,59

0,27

7,77

Послуги, пов’язані з охороною здоров’я та соціальною допомогою

7,23

24,08

0,03

7,23

Колективні, громадські та особисті послуги

1,15

0,01

1,15