Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області. Січень - квітень 2008 року

Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області

 

 

Фактично за січень-квітень 2007р.

Темп зростання, у %

квітень 2008р. до

Січень-квітень 2008р. до січня-квітня 2007р.

Довідково:
за січень-квітень 2007р. до січня-квітня 2006р.

березня 2008р.

квітня 2007р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт,послуг), млн.грн. *2

1400,1

х

х

х

х

Індекс промислового виробництва

х

81,8

93,5

109,0

112,8

Обсяг продукції сільського господарства (у цінах 2005р.)

х

х

х

97,4

103,6

Виробництво продукції тваринництва:

 

 

 

 

 

реалізація худоби та птиці на забій (у живій вазі), тис.т.

27,8

98,3

100,0

103,3

108,0

молоко, тис.т.

87,6

116,1

101,9

98,6

97,8

яйця, млн.шт.

139,5

136,5

139,9

138,5

105,1

вовна,тонн

х

х

х

х

х

Інвестиції в основний капітал *2, млн.грн.

391,8

х

х

138,5

104,1

Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн.

150,8

x

x

125,7

120,3

Введення в експлуатацію загальної площі житла *2, тис.м2

46,2

х

х

100,7

116,4

Вантажооборот, млн.ткм. *1

1852,9

93,7

124,6

127,0

116,5

Пасажирооборот, млн.пас.км. *1

1069,6

103,3

117,0

113,3

98,5

Експорт товарів, млн.дол.США *2

76,9

х

х

119,3

137,8

Імпорт товарів, млн.дол.США *2

53,5

х

х

177,6

124,8

Сальдо, (+,-) *2

23,4

х

х

х

х

Експорт послуг, млн.дол.США *2

14,0

х

х

119,8

119,9

Імпорт послуг, млн.дол.США *2

0,9

х

х

430,1

11,3

Сальдо, (+,-) *2

13,1

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

2316,5

х

х

126,6

126,7

Середньомісячна заробітна плата штатного працівника

 

 

 

 

 

номінальна, грн.

1207,03 *2

105,1 *3

143,5 *4

141,0 *2

123,9 *2

реальна, %

х

101,1 *3

108,9 *4

110,6 *2

115,8 *2

Заборгованість із виплати заробітної плати *5, млн.грн.

13,1

152,9 *6

107,3

х

55,2

Кількість  зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис.осіб

17,6

92,9

80,7

х

х

Індекс цін виробників промислової продукції

х

100,5

117,7

107,47

103,6 *7

Індекс споживчих цін

х

104,3

135,7

115,87

100,9 *7

 

1 З урахуванням обсягів автомобільних вантажних та пасажирських перевезень суб’єктами малого бізнесу-фізичними та юридичними особами; пасажирооборот  наведено з урахуванням електротранспорту
2 Дані за січень-березень   
3 Березень 2008р. до лютого 2008р.
4 Березень 2008р. до березня 2007р.
5 Cтаном на 1 квітня
6 1 квітня до 1 січня
7 Квітень до грудня попереднього року