Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області. Січень - березень 2008 року

Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області

 

 

Фактично за січень-березень 2007р.

Темп зростання, у %

березень 2008р. до

Січень-березень 2008р. до січня-березня 2007р.

Довідково: за січень-березень 2007р. до січня-березня 2006р.

лютого 2008р.

березня 2007р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт,послуг), млн.грн.

891,72

х

х

х

х

Індекс промислового виробництва

х

117,6

114,4

114,2

114,0

Обсяг продукції сільського господарства (у цінах 2005р.)

х

х

х

96,9

104,7

Виробництво продукції тваринництва:

 

 

 

 

 

реалізація худоби та птиці на забій (у живій вазі), тис.т.

22,1

73,4

109,4

104,2

108,7

молоко, тис.т.

55,2

218,0

97,9

96,8

99,1

яйця, млн.шт.

90,1

130,7

131,2

137,8

104,1

вовна,тонн

х

х

х

х

х

Інвестиції в основний капітал, млн.грн.

х

х

х

х

х

Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн.

93,4
x

x

120,4

147,7

Введення в експлуатацію загальної площі житла, тис.м *2

х

х

х

х

х

Вантажооборот, млн.ткм. *1

1352,9

117,7

146,7

126,2

120,7

Пасажирооборот, млн.пас.км. *1

776,6

108,8

117,8

111,2

96,5

Експорт товарів, млн.дол.США *2

48,4

х

х

120,3

135,1

Імпорт товарів, млн.дол.США *2

24,2

х

х

131,6

131,8

Сальдо, (+,-) *2

24,2

х

х

х

х

Експорт послуг, млн.дол.США *2

х

х

х

х

х

Імпорт послуг, млн.дол.США *2

х

х

х

х

х

Сальдо, (+,-) *2

х

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

1679,6

х

х

125,2

126,6

Середньомісячна заробітна плата штатного працівника

 

 

 

 

 

номінальна, грн.

1170,322

108,03

142,54

139,62

126,42

реальна, %

х

104,33

111,84

111,52

117,72

Заборгованість із виплати заробітної плати, млн.грн.

х

х

х

х

х

Кількість  зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис.осіб

18,9

96,2

80,3

х

х

Індекс цін виробників промислової продукції

х

103,8

118,0

106,95

102,95

Індекс споживчих цін

х

103,7

130,9

111,05

100,35

 

*1 З урахуванням обсягів автомобільних вантажних та пасажирських перевезень суб’єктами малого бізнесу-фізичними та юридичними особами; пасажирооборот  наведено з урахуванням електротранспорту
*2 Дані за січень-лютий   
*3 Лютий 2008р. до січня 2008р.
*4 Лютий 2008р. до лютого 2007р.
*5 Березень  до грудня попереднього року