Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області. Січень 2008 року

Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області

 

Фактично за січень 2008р.

Темп зростання, у %

січень 2008р. до

Довідково: за січень 2007р. до січня 2006р.

грудня 2007р.

січня 2007р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт,послуг), млн.грн.2

4468,0

х

х

х

Індекс промислового виробництва

х

86,6

113,0

118,9

Обсяг продукції сільського господарства (у цінах 2005р.)

х

х

95,9

104,1

Виробництво продукції тваринництва:

 

 

 

 

реалізація худоби та птиці на забій (у живій вазі), тис.т.

8,4

107,7

102,4

102,5

молоко, тис.т.

14,5

72,5

91,8

105,3

яйця, млн.шт.

26,2

77,1

137,2

109,1

вовна,тонн

х

х

х

х

Інвестиції в основний капітал, млн.грн.

х

х

х

х

Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн.

25,3

x

129,8

154,1

Введення в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2

х

х

х

х

Вантажооборот, млн.ткм.1

397,4

84,6

106,3

139,1

Пасажирооборот, млн.пас.км.1

248,3

89,6

109,5

103,4

Експорт товарів, млн.дол.США2

325,82

х

132,63

104,74

Імпорт товарів, млн.дол.США2

189,22

х

125,03

151,24

Сальдо, (+,-)2

136,62

х

х

х

Експорт послуг, млн.дол.США2

45,92

х

94,93

83,64

Імпорт послуг, млн.дол.США2

1,82

х

22,13

124,14

Сальдо, (+,-)2

44,12

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

479,6

х

125,5

120,5

Середньомісячна заробітна плата штатного працівника

 

 

 

 

номінальна, грн.

1016,742

113,15

127,13

127,94

реальна, %

х

110,35

113,23

117,54

Заборгованість із виплати заробітної плати, млн.грн.6

8,6

76,1

75,8

52,7

Кількість офіційно зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис.осіб

19,3

103,4

82,4

х

Індекс цін виробників промислової продукції

х

100,7

110,9

101,87

Індекс споживчих цін

х

103,5

122,0

100,47

1 З урахуванням обсягів автомобільних вантажних та пасажирських перевезень суб’єктами малого бізнесу-фізичними та юридичними особами; пасажирооборот  наведено з урахуванням  електротранспорту
2  Дані за 2007р.
3  2007р. до  2006р.
4  2006р. до 2005р.
5  Грудень  2007р. до листопада 2007р.
6  Станом на 1 січня.
7  Січень 2007р. до грудня 2006р.