Географічна структура зовнішньої торгівлі області товарами за січень 2008р.

Географічна структура зовнішньої торгівлі області товарами за січень 2008р. *

 

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис.дол. США

у % до січня 2007р.

тис.дол. США

у % до січня 2007р.

Всього 

22099,17

144,01

9607,11

107,79

12492,06

Країни СНД 

8843,19

170,64

1224,33

44,23

7618,86

у тому числі

 

 

 

 

 

Бiлорусь

1221,61

173,43

56,62

175,40

1164,99

Грузiя

432,06

296,48

432,06

Росiйська Федерацiя

5556,46

150,69

1100,15

81,05

4456,31

Iншi країни свiту 

13255,98

130,44

8382,78

136,41

4873,20

Європа 

3944,21

84,23

5026,88

253,57

–1082,67

у тому числі

 

 

 

 

 

Греція

1900,17

230,52

159,20

919,70

1740,97

Нідерланди

263,42

3334,43

119,11

144,31

Нiмеччина

803,65

54,69

2310,47

309,64

–1506,82

Швейцарія

639,34

342,92

–639,34

Азiя

7855,88

156,16

2998,90

84,13

4856,98

у тому числі

 

 

 

 

 

Ірак

512,17

512,17

Китай

1496,94

105,54

–1496,94

Туреччина

5219,71

294,19

1349,48

70,45

3870,23

Африка

56,00

20,52

5,17

50,83

у тому числі

 

 

 

 

 

Єгипет

56,00

56,00

Америка

1399,89

791,08

351,83

58,81

1048,06

у тому числі

 

 

 

 

 

Барбадос

1133,76

1133,76

Сполученi Штати Америки

175,66

154,79

309,57

52,48

–133,91

 

* Перелік країн наведено виходячи з найбільших обсягів експорту, імпорту товарів