Чисельність населення на початок місяця за 2008 рік