Географічна структура зовнішньої торгівлі області товарами за січень–жовтень 2009р.

Географічна структура зовнішньої торгівлі області товарами за січень–жовтень 2009р. 1)

 

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис.дол. США

у % до січня–жовтня
2008р.

тис.дол. США

у % до січня– жовтня
2008р.

Усього 

287280,1

83,6

100352,9

37,9

186927,2

Країни СНД2) 

63361,3

58,4

13482,5

26,4

49878,8

у тому числі

 

 

 

 

 

Бiлорусь

12494,2

80,7

102,3

20,7

12391,9

Казахстан

5874,2

75,0

1002,3

3,6

4871,9

Киргизстан

3616,8

280,4

3616,8

Молдова

6560,8

69,4

580,9

91,3

5979,9

Росiйська Федерацiя

29082,5

44,5

11554,3

55,2

17528,2

Iншi країни свiту 

223918,8

95,2

86870,4

40,7

137048,4

Європа 

104085,8

88,1

41212,1

38,6

62873,6

у тому числі

 

 

 

 

 

Болгарія

19122,2

922,5

134,2

19,0

18988,0

Італія

3526,6

57,7

3472,1

20,7

54,5

Нідерланди

8928,9

48,8

7228,9

181,2

1700,1

Нiмеччина

17047,2

67,3

12611,8

36,1

4435,4

Норвеґія

28428,2

491,8

44,6

10,0

28383,6

Польша

3753,5

735,6

5987,2

33,3

–2233,6

Сполучене Королівство

6524,0

29,1

250,9

21,6

6273,1

Чеська Республіка

4613,0

120,1

818,6

27,2

3794,5

Азiя

92499,8

92,5

39510,0

45,4

52989,8

у тому числі

 

 

 

 

 

Грузія

22682,7

264,4

3963,6

133,1

18719,1

Ізраїль

2845,4

60,6

1170,9

73,4

1674,5

Китай

725,1

50,3

14245,0

54,6

–13519,9

Сирійська Арабська Республіка

7780,3

93,1

9,8

113,0

7770,5

Туреччина

43351,1

77,3

18017,1

67,1

25334,0

Японія

3650,8

167,2

246,5

4,2

3404,3

Африка

12595,5

102,5

208,8

451,7

12386,7

у тому числі

 

 

 

 

 

Єгипет

2877,1

48,9

1,1

86,7

2876,0

Кенія

4208,8

978,8

4208,8

Лівійська Арабська Джамахірія

2224,8

311,6

2224,8

Америка

14705,2

332,3

5830,5

30,0

8874,7

у тому числі

 

 

 

 

 

Вірґінські Острови, Британські

7089,5

4866,3

7089,5

Мексика

4856,5

4856,5

Сполученi Штати Америки

791,6

55,9

4211,1

23,5

–3419,6

Австралія і Океанія

13,9

3,5

109,0

26,6

–95,1

Австралія

108,1

26,4

–108,1

 

1) Перелік країн наведено виходячи з найбільших обсягів експорту, імпорту товарів;
2) З 18 серпня 2009р. Грузія офіційно вийшла зі складу країн учасників СНД.