Географічна структура зовнішньої торгівлі області товарами за січень–вересень 2009р.

Географічна структура зовнішньої торгівлі області товарами за січень–вересень 2009р. 1) 

 

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис.дол. США

у % до січня–вересня
2008р.

тис.дол. США

у % до січня–вересня
2008р.

Усього 

251801,8

82,9

89386,1

37,8

162415,7

Країни СНД2) 

55323,8

56,1

11555,5

27,1

43768,3

у тому числі

 

 

 

 

 

Азербайджан

1225,7

48,8

1225,7

Бiлорусь

11114,3

77,3

102,3

22,0

11012,1

Казахстан

5423,3

76,2

1002,3

4,5

4421,0

Киргизстан

3481,6

453,4

3481,6

Молдова

5804,3

67,8

572,3

98,2

5232,0

Росiйська Федерацiя

24535,6

41,0

9635,9

53,8

14899,7

Iншi країни свiту 

196478,0

95,9

77830,6

40,1

118647,4

Європа 

97201,9

97,2

36787,9

38,2

60414,0

у тому числі

 

 

 

 

 

Болгарія

19082,6

942,7

132,0

48,6

18950,6

Італія

3526,6

61,0

3312,9

24,3

213,7

Нідерланди

8923,6

69,4

7207,4

194,5

1716,2

Нiмеччина

15295,5

67,2

10750,1

32,9

4545,4

Норвеґія

28428,2

491,8

40,7

18,3

28387,5

Польша

3299,1

703,6

5164,2

32,1

–1865,1

Сполучене Королівство

5843,6

34,5

227,8

20,9

5615,8

Чеська Республіка

4250,6

120,3

818,6

29,9

3432,0

Азiя

75619,4

84,0

35053,7

44,3

40565,7

у тому числі

 

 

 

 

 

Грузія

22226,9

287,7

3963,6

136,7

18263,3

Ізраїль

2260,1

49,1

1095,4

68,6

1164,7

Китай

718,8

49,9

12804,4

60,4

–12085,7

Сирійська Арабська Республіка

6884,2

94,8

9,8

113,0

6874,3

Туреччина

30141,4

60,0

15563,7

62,1

14577,6

Африка

8997,3

89,4

208,4

473,5

8788,8

у тому числі

 

 

 

 

 

Єгипет

2179,4

49,1

0,7

108,7

2178,7

Лівійська Арабська Джамахірія

2224,8

2224,8

Америка

14631,1

333,8

5671,5

31,2

8959,5

у тому числі

 

 

 

 

 

Вірґінські Острови, Британські

7089,5

4866,3

7089,5

Мексика

4856,5

4856,5

Сполученi Штати Америки

738,7

53,8

4066,0

24,2

–3327,3

 

1) Перелік країн наведено виходячи з найбільших обсягів експорту, імпорту товарів;
2) З 18 серпня 2009р. Грузія офіційно вийшла зі складу країн учасників СНД.