Географічна структура зовнішньої торгівлі області товарами за січень–серпень 2009р.

Географічна структура зовнішньої торгівлі області товарами за січень–серпень 2009р. 1)

 

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис.дол. США

у % до січня–серпня 2008р.

тис.дол. США

у % до січня–серпня 2008р.

Усього 

209324,6

78,6

79382,0

38,2

129942,5

Країни СНД2) 

48605,6

55,0

9815,6

27,6

38790,0

у тому числі

 

 

 

 

 

Азербайджан

1112,5

44,4

1112,5

Бiлорусь

9788,2

76,3

73,7

16,9

9714,6

Казахстан

4853,3

72,4

1000,4

5,4

3853,0

Киргизстан

3161,6

459,0

3161,6

Молдова

5137,5

67,8

552,2

117,9

4585,3

Росiйська Федерацiя

21491,4

40,0

7976,1

52,2

13515,3

Iншi країни свiту 

160719,0

90,3

69566,5

40,4

91152,5

Європа 

75007,8

85,3

33672,3

39,9

41335,4

у тому числі

 

 

 

 

 

Болгарія

19048,8

970,2

120,6

44,4

18928,2

Італія

3526,6

61,3

3114,1

24,0

412,5

Нідерланди

5355,8

61,2

7176,2

208,5

–1820,4

Нiмеччина

12483,6

59,9

10019,6

34,0

2464,0

Норвеґія

14110,5

244,1

40,7

18,3

14069,8

Польша

3217,0

770,0

4114,4

32,5

–897,3

Сполучене Королівство

5842,1

34,9

226,6

22,1

5615,4

Чеська Республіка

4198,3

126,8

818,6

33,6

3379,8

Азiя

68587,9

87,8

31483,9

43,4

37104,0

у тому числі

 

 

 

 

 

Грузія

21125,1

327,9

3952,6

138,8

17172,5

Ізраїль

2193,8

50,7

1092,4

71,1

1101,4

Китай

589,9

4079,6

10762,4

58,1

–10172,5

Сирійська Арабська Республіка

6069,9

98,2

9,8

113,0

6060,0

Туреччина

27675,1

61,7

14218,4

62,8

13456,7

Африка

4614,8

62,0

208,1

472,7

4406,7

у тому числі

 

 

 

 

 

Єгипет

1373,4

45,6

0,4

56,7

1373,0

Туніс

956,6

38,0

918,6

Америка

12489,7

307,6

4093,2

27,2

8396,5

у тому числі

 

 

 

 

 

Вірґінські Острови, Британські

5824,4

3997,9

5824,4

Мексика

4051,8

4051,8

Сполученi Штати Америки

720,5

56,3

3651,6

25,6

–2931,2

 

1) Перелік країн наведено виходячи з найбільших обсягів експорту, імпорту товарів;
2) З 18 серпня 2009р. Грузія офіційно вийшла зі складу країн учасників СНД.