Географічна структура зовнішньої торгівлі області товарами за січень–квітень 2009р.

Географічна структура зовнішньої торгівлі області товарами за січень–квітень 2009р. 1)

 

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис.дол. США

у % до січня–квітня 2008р.

тис.дол. США

у % до січня–квітня 2008р.

Усього 

99568,1

95,2

40032,3

43,3

59535,7

Країни СНД 

30896,9

70,1

7571,4

39,0

23325,5

у тому числі

 

 

 

 

 

Бiлорусь

4460,5

84,7

17,7

7,4

4442,8

Грузія

7568,7

254,0

2977,3

119,0

4591,3

Молдова

2449,2

75,7

292,8

134,0

2156,3

Росiйська Федерацiя

10338,4

38,5

3469,3

46,7

6869,1

Iншi країни свiту 

68671,2

113,5

32460,9

44,5

36210,3

Європа 

35041,2

135,3

17571,8

50,7

17469,4

у тому числі

 

 

 

 

 

Італія

3351,2

183,5

1792,4

51,7

1558,8

Нідерланди

1667,6

310,6

6942,7

861,6

–5275,1

Нiмеччина

5198,8

55,0

3334,7

24,7

1864,1

Норвеґія

14110,3

2,1

77,2

14108,1

Румунія

1160,4

621,6

610,1

854,2

550,4

Сполучене Королівство

2690,3

326,4

31,3

8,0

2659,0

Чеська Республіка

2154,1

171,7

765,3

85,0

1388,8

Азiя

23081,5

78,4

11970,7

36,6

11110,8

у тому числі

 

 

 

 

 

Китай

372,7

х

4746,4

64,2

–4373,7

Сирійська Арабська Республіка

1858,8

49,0

1858,8

Туреччина

16431,8

102,2

5560,1

68,1

10871,7

Африка

2118,3

103,3

177,2

2983,3

1941,1

у тому числі

 

 

 

 

 

Єгипет

1167,5

2084,9

1167,5

Ніґерія

558,7

87,6

558,7

Америка

8430,0

272,3

2735,7

48,8

5694,3

у тому числі

 

 

 

 

 

Вірґінські Острови, Британські

5824,4

4849,5

5824,4

Сполученi Штати Америки

574,2

82,1

2578,3

49,4

–2004,1

Чілі

751,7

0,4

10,1

751,3

 

1) Перелік країн наведено виходячи з найбільших обсягів експорту, імпорту товарів