Географічна структура зовнішньої торгівлі області товарами за січень–лютий 2009р.

Географічна структура зовнішньої торгівлі області товарами за січень–лютий 2009р. 1)

 

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис.дол. США

у % до січня–лютого 2008р.

тис.дол. США

у % до січня–лютого 2008р.

Усього 

34184,0

69,7

17664,9

72,6

16519,1

Країни СНД 

12297,1

62,4

4842,8

137,1

7454,3

у тому числі

 

 

 

 

 

Бiлорусь

2261,5

92,3

12,0

11,3

2249,6

Грузія

1805,7

132,9

2962,5

–1156,7

Молдова

1431,3

89,7

90,0

132,7

1341,3

Росiйська Федерацiя

4730,0

38,2

1125,4

36,9

3604,6

Iншi країни свiту 

21886,9

74,6

12822,1

61,6

9064,8

Європа 

8588,4

78,1

7861,3

71,4

727,2

у тому числі

 

 

 

 

 

Італія

2384,4

158,8

1019,5

368,5

1364,9

Нідерланди

32,9

6,5

2881,9

973,6

–2849,1

Нiмеччина

2931,5

121,7

1413,9

28,6

1517,5

Румунія

1119,1

6909,1

150,1

490,3

969,0

Азiя

10186,9

66,7

4446,3

51,2

5740,6

у тому числі

 

 

 

 

 

Китай

2121,7

59,8

–2121,7

Сирійська Арабська Республіка

471,4

17,7

471,4

Туреччина

7952,6

97,2

1508,1

64,5

6444,5

Африка

2061,2

615,9

3,1

60,1

2058,1

у тому числі

 

 

 

 

 

Єгипет

1167,5

2084,9

1167,5

Ніґерія

558,7

364,0

558,7

Америка

1050,1

38,6

511,4

46,5

538,7

у тому числі

 

 

 

 

 

Сполученi Штати Америки

297,9

57,8

389,7

42,7

–91,8

Чілі

596,9

0,4

13,0

596,5

 

1) Перелік країн наведено виходячи з найбільших обсягів експорту, імпорту товарів