Географічна структура зовнішньої торгівлі області товарами за січень 2009р.

Географічна структура зовнішньої торгівлі області товарами за січень 2009р. 1)

 

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис.дол. США

у % до січня 2008р.

тис.дол. США

у % до січня 2008р.

Усього 

13529,7

59,6

7734,1

83,3

5795,6

Країни СНД 

5215,7

59,0

965,7

81,2

4250,0

у тому числі

 

 

 

 

 

Бiлорусь

1416,4

116,8

8,5

15,0

1407,9

Казахстан

328,2

120,1

647,9

1687,2

–319,7

Молдова

514,2

99,2

57,7

198,0

456,4

Росiйська Федерацiя

2226,6

40,1

249,9

23,5

1976,7

Iншi країни свiту 

8314,0

60,0

6768,4

83,6

1545,6

Європа 

2818,0

71,4

4340,2

86,2

–1522,2

у тому числі

 

 

 

 

 

Нідерланди

19,4

7,3

2681,3

2250,9

–2662,0

Нiмеччина

874,4

108,8

484,6

20,7

389,8

Румунія

1084,3

37058,7

84,5

1685,3

999,7

Чеська Республіка

13,0

439,8

220,3

–426,8

Азiя

4367,4

55,6

2040,7

78,7

2326,8

у тому числі

 

 

 

 

 

Китай

1063,9

68,6

–1063,9

Сирійська Арабська Республіка

311,8

47,7

311,8

Туреччина

3120,8

59,8

721,7

80,5

2399,1

Африка

715,7

1278,1

3,1

60,1

712,6

у тому числі

 

 

 

 

 

Ніґерія

379,1

379,1

Туніс

296,6

296,6

Америка

412,9

20,6

384,4

83,4

28,5

у тому числі

 

 

 

 

 

Сполученi Штати Америки

87,0

49,5

265,1

87,3

–178,0

Чілі

325,8

325,8

 

1) Перелік країн наведено виходячи з найбільших обсягів експорту, імпорту товарів