Структура зовнішньої торгівлі послугами області за 2009 рік

Структура зовнішньої торгівлі послугами області за 2009 рік 

 

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис.дол. США

у % до  2008р.

у % до загального обсягу

тис.дол. США

у % до  2008р.

у % до загального обсягу

Усього

58208,5

81,7

100,0

4630,9

74,5

100,0

53577,6

Послуги в обробній промисловості

28479,6

86,9

48,9

294,9

173,8

6,4

28184,6

Послуги, пов’язані  з будівництвом

693,8

50,0

1,2

460,4

138,8

9,9

233,3

Послуги, пов’язані з оптовою та роздрібною торгівлею; торгівлею транспортними засобами; послуги з ремонту

17,7

13,2

0,0

0,2

0,0

17,4

Послуги готелів і ресторанів

284,9

34,5

0,5

133,9

127,3

2,9

151,1

Послуги транспорту та зв’язку

26146,9

84,6

44,9

1339,1

36,5

28,9

24807,8

Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю

13,9

0,3

–13,9

Послуги в операціях з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам 

2045,2

44,1

3,5

2375,8

125,7

51,3

–330,6

Послуги у сфері освіти

33,9

87,3

0,1

2,7

31,3

0,1

31,2

Послуги, пов’язані з охороною здоров’я та соціальною допомогою

506,6

87,9

0,9

506,6

Колективні, громадські та особисті послуги

10,0

0,2

–10,0