Структура зовнішньої торгівлі послугами області за січень–червень 2009 року

Структура зовнішньої торгівлі послугами області за січень–червень 2009 року 

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис.дол. США

у % до січня–червня 2008р.

у % до загального обсягу

тис.дол. США

у % до січня–червня 2008р.

у % до загального обсягу

Усього

30129,1

103,8

100,0

2428,9

77,9

100,0

27700,2

Послуги в обробній промисловості

16887,1

128,0

56,0

123,9

376,9

5,1

16763,2

Послуги, пов’язані з будівництвом

360,2

80,0

1,2

46,5

64,0

1,9

313,6

Послуги, пов’язані з оптовою та роздрібною торгівлею; торгівлею транспортними засобами; послуги з ремонту

14,0

19,5

0,0

0,2

0,0

13,8

Послуги готелів і ресторанів

68,4

15,0

0,2

61,9

120,0

2,5

6,5

Послуги транспорту та зв’язку

11355,6

96,0

37,7

1001,2

41,4

41,2

10354,4

Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю

13,9

0,6

–13,9

Послуги в операціях з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам

1150,1

37,1

3,8

1178,6

218,0

48,5

–28,5

Послуги у сфері освіти

23,1

149,7

0,1

2,7

568,1

0,1

20,4

Послуги, пов’язані з охороною здоров’я та соціальною допомогою

270,7

152,9

0,9

270,7