Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області. За 2010 рік

Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області

 

 

Фактично за 2010р.

Темп зростання, у %

грудень 2010р. до

2010р. до 2009р.

Довідково:
за 2009р. до
2008р.

листопада 2010р.

грудня 2009р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт,послуг), млн.грн.2

6826,5

х

х

х

х

Індекс промислового виробництва

х

109,2

116,4

100,5

91,6

Обсяг продукції сільського господарства (у цінах 2005р.)

х

х

х

102,9

100,9

Виробництво продукції тваринництва:

 

 

 

 

 

реалізація худоби та птиці на забій (у живій вазі), тис.т.

67,5

113,8

117,9

101,2

96,4

молоко, тис.т.

305,9

94,4

93,9

95,9

99,5

яйця, млн.шт.

434,3

100,0

106,4

114,1

86,4

Інвестиції в основний капітал, млн.грн.

х

х

х

х

х

Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн.

346,1

  • х

х

86,2

44,9

Введення в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2

х

х

х

х

х

Вантажооборот, млн.ткм.1

4702,6

115,2

104,1

105,6

81,8

Пасажирооборот, млн.пас.км.1

30003,3

91,1

96,3

96,5

92,0

Експорт товарів, млн.дол.США2

337,6

х

х

104,6

87,4

Імпорт товарів, млн.дол.США2

143,2

х

х

127,3

39,0

Сальдо, (+,-)2

194,4

х

х

х

х

Експорт послуг, млн.дол.США2

х

х

х

х

х

Імпорт послуг, млн.дол.США2

х

х

х

х

х

Сальдо, (+,-)2

х

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

11583,7

х

х

105,2

84,6

Середньомісячна заробітна плата штатного працівника7

 

 

 

 

 

номінальна, грн.

17032

100,63

119,84

117,82

107,62

реальна, %

х

100,43

108,94

107,92

93,42

Заборгованість із виплати заробітної плати5, млн.грн.

18,8

94,6

73,2

х

х

Кількість  зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис.осіб

11,3

124,3

106,3

х

х

Індекс цін виробників промислової продукції

х

100,2

109,5

109,56

108,36

Індекс споживчих цін

х

101,0

110,6

110,66

112,66

 

1 З урахуванням обсягів автомобільних вантажних та пасажирських перевезень суб’єктами малого бізнесу-фізичними та юридичними особами; пасажирооборот  наведено з урахуванням  електротранспорту.
2 Дані за січень–листопад.   
3 Листопад  2010р. до жовтня 2010р.
4  Листопад  2010р. до листопада 2009р.
5 Станом на 1 грудня  2010р.
6  Грудень  до грудня попереднього року.
7 Інформацію стосовно змін в організації спостереження з праці, їх впливу на порівняння даних в динаміці, а також спосіб розрахунку індексів номінальної та реальної заробітної плати у січні–листопаді 2010р. вміщено у методологічних поясненнях до експрес-випусків «Кількість, робочий час та оплата праці найманих працівників» № 49 від 26.02.2010 та № 72 від 26.03.2010, які розміщено на офіційному веб-сайті Держкомстату (
http://www.ukrstat.gov.ua/express/expres_u.html).