Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області. Cічень - листопад 2010 року

Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області

 

 

Фактично за січень-листопад 2010р.

Темп зростання, у %

листопад 2010р. до

Січень–листопад 2010р. до січня–листопада 2009р.

Довідково:
за січень–листопад 2009р. до січня–
листопада 2008р.

жовтня 2010р.

листопада 2009р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт,послуг), млн.грн.2

6165,8

х

х

х

х

Індекс промислового виробництва

х

102,7

99,4

98,9

91,9

Обсяг продукції сільського господарства (у цінах 2005р.)

х

х

х

103,6

101,8

Виробництво продукції тваринництва:

 

 

 

 

 

реалізація худоби та птиці на забій (у живій вазі), тис.т.

60,9

116,0

116,0

99,7

78,1

молоко, тис.т.

288,9

65,7

104,7

96,0

100,6

яйця, млн.шт.

395,9

124,7

114,3

114,9

108,4

Інвестиції в основний капітал, млн.грн.

х

х

х

х

х

Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн.

  • 299,7
  • х

х

87,0

43,5

Введення в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2

х

х

х

х

х

Вантажооборот, млн.ткм.1

4252,5

101,3

84,5

105,8

78,9

Пасажирооборот, млн.пас.км.1

2759,2

101,5

108,9

96,4

92,2

Експорт товарів, млн.дол.США2

284,9

х

х

98,8

83,9

Імпорт товарів, млн.дол.США2

128,0

х

х

127,6

37,9

Сальдо, (+,-)2

156,9

х

х

х

х

Експорт послуг, млн.дол.США2

х

х

х

х

х

Імпорт послуг, млн.дол.США2

х

х

х

х

х

Сальдо, (+,-)2

х

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

10369,8

х

х

104,0

86,4

Середньомісячна заробітна плата штатного працівника7

 

 

 

 

 

номінальна, грн.

16962

98,43

119,64

117,62

108,02

реальна, %

х

97,33

107,84

107,82

93,42

Заборгованість із виплати заробітної плати5, млн.грн.

19,8

76,6

75,3

х

х

Кількість  зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис.осіб

9,1

122,0

93,1

х

х

Індекс цін виробників промислової продукції

х

100,7

109,9

109,36

107,86

Індекс споживчих цін

х

100,1

110,2

109,56

111,96

 

1 З урахуванням обсягів автомобільних вантажних та пасажирських перевезень суб’єктами малого бізнесу-фізичними та юридичними особами; пасажирооборот  наведено з урахуванням  електротранспорту.
2 Дані за січень–жовтень.   
3 Жовтень  2010р. до вересня 2010р.
4  Жовтень  2010р. до жовтня 2009р.
5 Станом на 1 листопада  2010р.
6  Листопад  до грудня попереднього року.
7 Інформацію стосовно змін в організації спостереження з праці, їх впливу на порівняння даних в динаміці, а також спосіб розрахунку індексів номінальної та реальної заробітної плати у січні–жовтні 2010р. вміщено у методологічних поясненнях до експрес-випусків «Кількість, робочий час та оплата праці найманих працівників» № 49 від 26.02.2010 та № 72 від 26.03.2010, які розміщено на офіційному веб-сайті Держкомстату (
http://www.ukrstat.gov.ua/express/expres_u.html).