Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області. Cічень - жовтень 2010 року

 

Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області

 

 

Фактично за січень-жовтень 2010р.

Темп зростання, у %

жовтень 2010р. до

Січень-жовтень 2010р. до січня-жовтня 2009р.

Довідково:
за січень-жовтень 2009р. до січня-
жовтня 2008р.

вересня 2010р.

жовтня 2009р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт,послуг), млн.грн.2

5490,4

х

х

х

х

Індекс промислового виробництва

х

92,3

90,9

98,8

90,2

Обсяг продукції сільського господарства (у цінах 2005р.)

х

х

х

104,8

102,2

Виробництво продукції тваринництва:

 

 

 

 

 

реалізація худоби та птиці на забій (у живій вазі), тис.т.

55,1

80,6

106,4

98,2

96,1

молоко, тис.т.

270,9

92,3

94,2

95,5

100,7

яйця, млн.шт.

357,5

118,9

97,8

115,0

82,4

Інвестиції в основний капітал, млн.грн.

957,9

х

х

68,8

54,6

Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн.

  • 272,4
  • х

х

93,7

41,2

Введення в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2

111,7

х

х

241,8

28,8

Вантажооборот, млн.ткм.1

3862,4

100,6

84,2

108,7

74,6

Пасажирооборот, млн.пас.км.1

2558,3

96,7

96,2

97,8

92,0

Експорт товарів, млн.дол.США2

252,3

х

х

99,8

83,3

Імпорт товарів, млн.дол.США2

110,0

х

х

123,1

37,8

Сальдо, (+,-)2

142,3

х

х

х

х

Експорт послуг, млн.дол.США2

29,5

х

х

62,3

96,0

Імпорт послуг, млн.дол.США2

1,9

х

х

53,7

81,2

Сальдо, (+,-)2

27,6

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

9253,2

х

х

102,7

87,5

Середньомісячна заробітна плата штатного працівника7

 

 

 

 

 

номінальна, грн.

16852

103,33

119,24

77,42

117,42

реальна, %

х

99,83

107,94

107,82

94,12

Заборгованість із виплати заробітної плати5, млн.грн.

25,9

92,3

118,4

х

х

Кількість  зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис.осіб

7,5

107,8

85,9

х

х

Індекс цін виробників промислової продукції

х

102,5

109,3

108,56

107,66

Індекс споживчих цін

х

101,0

111,3

109,46

110,66

 

1 З урахуванням обсягів автомобільних вантажних та пасажирських перевезень суб’єктами малого бізнесу-фізичними та юридичними особами; пасажирооборот  наведено з урахуванням  електротранспорту.
2 Дані за січень-вересень.   
3 Вересень  2010р. до серпня 2010р.
4 Вересень  2010р. до вересня 2009р.
5 Станом на 1 жовтня  2010р.
6 Жовтень  до грудня попереднього року.
7 Інформацію стосовно змін в організації спостереження з праці, їх впливу на порівняння даних в динаміці, а також спосіб розрахунку індексів номінальної та реальної заробітної плати у січні-вересні 2010р. вміщено у методологічних поясненнях до експрес-випусків «Кількість, робочий час та оплата праці найманих працівників» № 49 від 26.02.2010 та № 72 від 26.03.2010, які розміщено на офіційному веб-сайті Держкомстату (
http://www.ukrstat.gov.ua/express/expres_u.html).