Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області. Січень - вересень 2010 року

Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області

 

 

Фактично за січень-вересень 2010р.

Темп зростання, у %

вересень 2010р. до

Січень-вересень 2010р. до січня-вересня 2009р.

Довідково:
за січень-вересень 2009р. до січня-вересня 2008р.

серпня 2010р.

вересня 2009р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт,послуг), млн.грн.2

4847,0

х

х

х

х

Індекс промислового виробництва

х

141,8

111,3

99,8

89,9

Обсяг продукції сільського господарства (у цінах 2005р.)

х

х

х

107,2

104,8

Виробництво продукції тваринництва:

 

 

 

 

 

реалізація худоби та птиці на забій (у живій вазі), тис.т.

50,1

126,5

101,6

97,5

97,3

молоко, тис.т.

243,5

97,1

97,7

95,7

100,7

яйця, млн.шт.

326,7

105,3

127,6

116,9

81,5

Інвестиції в основний капітал, млн.грн.

х

х

х

х

х

Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн.

  • 240,5
  • х

х

94,8

41,6

Введення в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2

х

х

х

х

х

Вантажооборот, млн.ткм.1

3479,1

95,6

95,0

112,4

72,3

Пасажирооборот, млн.пас.км.1

2299,6

102,4

96,9

98,0

91,8

Експорт товарів, млн.дол.США2

219,4

х

х

104,3

79,0

Імпорт товарів, млн.дол.США2

96,8

х

х

122,0

38,2

Сальдо, (+,-)2

122,6

х

х

х

х

Експорт послуг, млн.дол.США2

х

х

х

х

х

Імпорт послуг, млн.дол.США2

х

х

х

х

х

Сальдо, (+,-)2

х

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

7799,1

х

х

102,5

86,7

Середньомісячна заробітна плата штатного працівника7

 

 

 

 

 

номінальна, грн.

16732

94,53

119,74

117,12

109,32

реальна, %

х

93,13

111,44

107,72

94,12

Заборгованість із виплати заробітної плати5, млн.грн.

28,0

100,3

96,3

х

х

Кількість  зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис.осіб

6,9

111,6

82,3

х

х

Індекс цін виробників промислової продукції

х

101,6

107,1

105,96

107,26

Індекс споживчих цін

х

103,5

111,0

108,36

109,96

 

1 З урахуванням обсягів автомобільних вантажних та пасажирських перевезень суб’єктами малого бізнесу-фізичними та юридичними особами; пасажирооборот  наведено з урахуванням  електротранспорту.
2 Дані за січень-серпень.   
3 Серпень  2010р. до липня 2010р.
4  Серпень  2010р. до серпня 2009р.
5 Станом на 1 вересня  2010р.
6  Вересень  до грудня попереднього року.
7 Інформацію стосовно змін в організації спостереження з праці, їх впливу на порівняння даних в динаміці, а також спосіб розрахунку індексів номінальної та реальної заробітної плати у січні-серпні 2010р. вміщено у методологічних поясненнях до експрес-випусків «Кількість, робочий час та оплата праці найманих працівників» № 49 від 26.02.2010 та № 72 від 26.03.2010, які розміщено на офіційному веб-сайті Держкомстату (
http://www.ukrstat.gov.ua/express/expres_u.html).