Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області. Cічень - червень 2010 року

Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області

 

 

Фактично за січень-червень 2010р.

Темп зростання, у %

червень 2010р. до

Січень-червень 2010р. до січня-червня 2009р.

Довідково:
за січень-червень 2009р. до січня-червня 2008р.

травня 2010р.

червня 2009р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт,послуг), млн.грн.2

2930,5

х

х

х

х

Індекс промислового виробництва

х

102,3

99,0

97,4

91,0

Обсяг продукції сільського господарства (у цінах 2005р.)

х

х

х

105,2

100,4

Виробництво продукції тваринництва:

 

 

 

 

 

реалізація худоби та птиці на забій (у живій вазі), тис.т.

34,3

114,6

102,2

98,3

95,9

молоко, тис.т.

150,8

96,4

95,8

95,6

100,9

яйця, млн.шт.

251,9

87,7

110,9

116,8

86,8

вовна,тонн

х

х

х

х

х

Інвестиції в основний капітал, млн.грн.

х

х

х

х

х

Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн.

  • 134,0
  • х

х

86,0

43,4

Введення в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2

х

х

х

х

х

Вантажооборот, млн.ткм.1

2280,9

100,3

124,9

114,4

70,3

Пасажирооборот, млн.пас.км.1

1504,4

123,5

114,4

98,5

90,2

Експорт товарів, млн.дол.США2

121,3

х

х

99,4

75,5

Імпорт товарів, млн.дол.США2

56,2

х

х

119,4

38,5

Сальдо, (+,-)2

65,1

х

х

х

х

Експорт послуг, млн.дол.США2

х

х

х

х

х

Імпорт послуг, млн.дол.США2

х

х

х

х

х

Сальдо, (+,-)2

х

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

4503,9

х

х

101,9

87,0

Середньомісячна заробітна плата штатного працівника7

 

 

 

 

 

номінальна, грн.

15752

107,53

118,54

115,02

110,82

реальна, %

х

108,03

108,94

104,42

94,12

Заборгованість із виплати заробітної плати5, млн.грн.

26,9

101,7

97,1

х

х

Кількість  зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис.осіб

6,9

87,1

63,6

х

х

Індекс цін виробників промислової продукції

х

100,2

106,0

102,25

104,56

Індекс споживчих цін

х

98,9

107,1

103,25

108,66

 

1 З урахуванням обсягів автомобільних вантажних та пасажирських перевезень суб’єктами малого бізнесу-фізичними та юридичними особами; пасажирооборот  наведено з урахуванням  електротранспорту
2 Дані за січень-травень   
3 Травень  2010р. до квітня 2010р.
4  Травень  2010р. до травня 2009р.
5 Станом на 1 червня  2010р.
6  Червень  до грудня попереднього року
7 Інформацію стосовно змін в організації спостереження з праці, їх впливу на порівняння даних в динаміці, а також спосіб розрахунку індексів номінальної та реальної заробітної плати у січні-травні 2010р. вміщено у методологічних поясненнях до експрес-випусків «Кількість, робочий час та оплата праці найманих працівників» № 49 від 26.02.2010 та № 72 від 26.03.2010, які розміщено на офіційному веб-сайті Держкомстату (
http://www.ukrstat.gov.ua/express/expres_u.html).