Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області. Січень - березень 2010 року

Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області

 

 

Фактично за січень-березень 2010р.

Темп зростання, у %

березень 2010р. до

Січень-березень 2010р. до січня-березня 2009р.

Довідково:
за січень-березень 2009р. до січня-березня 2008р.

лютого 2010р.

березня 2009р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт,послуг), млн.грн.2

1249,5

х

х

х

х

Індекс промислового виробництва

х

115,3

97,6

94,7

84,2

Обсяг продукції сільського господарства (у цінах 2005р.)

х

х

х

99,4

100,3

Виробництво продукції тваринництва:

 

 

 

 

 

реалізація худоби та птиці на забій (у живій вазі), тис.т.

20,2

68,9

100,0

97,6

93,7

молоко, тис.т.

53,9

209,8

99,3

96,6

101,1

яйця, млн.шт.

112,9

135,2

108,7

114,3

109,7

вовна,тонн

х

х

х

х

х

Інвестиції в основний капітал, млн.грн.

2087,13

х

х

48,04

132,85

Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн.

  • 49,3
  • х

х

76,3

50,0

Введення в експлуатацію загальної площі житла2, тис.м2

х

х

х

х

х

Вантажооборот, млн.ткм.1

1072,6

119,2

104,6

106,9

73,0

Пасажирооборот, млн.пас.км.1

694,6

115,3

94,6

90,6

99,1

Експорт товарів, млн.дол.США2

46,4

х

х

135,6

69,7

Імпорт товарів, млн.дол.США2

14,5

х

х

81,8

72,9

Сальдо, (+,-)2

31,9

х

х

х

х

Експорт послуг, млн.дол.США2

х

х

х

х

х

Імпорт послуг, млн.дол.США2

х

х

х

х

х

Сальдо, (+,-)2

х

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

1959,8

х

х

94,3

94,1

Середньомісячна заробітна плата штатного працівника10

 

 

 

 

 

номінальна, грн.

14772

102,46

113,87

114,72

110,92

реальна, %

х

99,86

101,97

103,12

91,02

Заборгованість із виплати заробітної плати8, млн.грн.

27,6

105,2

97,5

х

х

Кількість  зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис.осіб

10,6

97,2

52,1

х

х

Індекс цін виробників промислової продукції

х

100,4

107,6

102,59

103,39

Індекс споживчих цін

х

100,9

111,4

105,69

106,79

 

1 З урахуванням обсягів автомобільних вантажних та пасажирських перевезень суб’єктами малого бізнесу-фізичними та юридичними особами; пасажирооборот  наведено з урахуванням  електротранспорту
2 Дані за січень-лютий.
3 за 2009р.
4 2009р. до 2008р.
5 2008р. до 2007р.
6 Лютий 2010р. до січня 2010р.
7 Лютий 2010р. до лютого 2009р.
8 Станом на 1 березня 2010р.
9 Березень до грудня попереднього року
10 Інформацію стосовно змін в організації спостереження з праці, їх впливу на порівняння даних в динаміці, а також спосіб розрахунку індексів номінальної та реальної заробітної плати у лютому 2010р. вміщено у методологічних поясненнях до експрес-випуску «Кількість, робочий час та оплата праці найманих працівників у лютому 2010р.» № 49 від 26.02.2010, який розміщено на офіційному веб-сайті Держкомстату (
http://www.ukrstat.gov.ua/express/expres_u.html).