Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області. Січень - лютий 2010 року

Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області

 

 

 

Фактично за січень-лютий 2010р.

Темп зростання, у %

лютий 2010р. до

Січень-лютий 2010р. до січня-лютого 2009р.

Довідково:
за січень-лютий 2009р. до січня-лютого 2008р.

січня 2010р.

лютого 2009р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт,послуг), млн.грн.2

702,2

х

х

х

х

Індекс промислового виробництва

х

104,5

91,6

93,1

84,7

Обсяг продукції сільського господарства (у цінах 2005р.)

х

х

х

100,8

101,5

Виробництво продукції тваринництва:

 

 

 

 

 

реалізація худоби та птиці на забій (у живій вазі), тис.т.

15,1

96,1

97,4

96,8

95,7

молоко, тис.т.

26,0

104,7

96,4

93,9

101,5

яйця, млн.шт.

68,0

95,4

123,0

118,3

106,7

вовна,тонн

х

х

х

х

х

Інвестиції в основний капітал2, млн.грн.

х

х

х

х

х

Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн.

  • 24,9
  • х

х

72,5

48,4

Введення в експлуатацію загальної площі житла2, тис.м2

х

х

х

х

х

Вантажооборот, млн.ткм.1

657,2

108,6

106,9

106,7

72,7

Пасажирооборот, млн.пас.км.1

444,4

93,6

86,5

88,2

101,1

Експорт товарів, млн.дол.США2

30,6

х

х

226,1

59,6

Імпорт товарів, млн.дол.США2

6,8

х

х

88,4

82,9

Сальдо, (+,-)2

23,8

х

х

х

х

Експорт послуг, млн.дол.США2

х

х

х

х

х

Імпорт послуг, млн.дол.США2

х

х

х

х

х

Сальдо, (+,-)2

х

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

1246,2

х

х

94,3

94,9

Середньомісячна заробітна плата штатного працівника7

 

 

 

 

 

номінальна, грн.

14622

84,73

115,74

х

113,22

реальна, %

х

83,93

104,44

х

91,92

Заборгованість із виплати заробітної плати5, млн.грн.

26,2

117,7

111,6

х

х

Кількість  зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис.осіб

10,9

101,4

48,9

х

х

Індекс цін виробників промислової продукції

х

100,8

101,4

102,16

109,16

Індекс споживчих цін

х

102,8

112,1

104,76

105,26

 

 

1 З урахуванням обсягів автомобільних вантажних та пасажирських перевезень суб’єктами малого бізнесу-фізичними та юридичними особами; пасажирооборот  наведено з урахуванням  електротранспорту
2 Дані за січень.
3 Січень 2010р. до грудня 2009р.
4 Січень 2010р. до січня 2009р.
5 Станом на 1 лютого 2010р.
6 Лютий до грудня попереднього року
7 Інформацію стосовно змін в організації спостереження з праці, їх впливу на порівняння даних в динаміці, а також спосіб розрахунку індексів номінальної та реальної заробітної плати у січні 2010р. вміщено у методологічних поясненнях до експрес-випуску «Кількість, робочий час та оплата праці найманих працівників у січні 2010р.» № 49 від 26.02.2010, який розміщено на офіційному веб-сайті Держкомстату (
http://www.ukrstat.gov.ua/express/expres_u.html).