Географічна структура зовнішньої торгівлі області товарами за січень–лютий 2010р.

Географічна структура зовнішньої торгівлі області товарами за січень–лютий 2010р. 1)

 

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис.дол. США

у % до січня–лютого 2009р.

тис.дол. США

у % до січня–лютого 2009р.

Усього 

46360,2

135,6

14500,6

81,8

31859,6

Країни СНД 

9868,6

94,1

2131,3

111,2

7737,3

у тому числі

 

 

 

 

 

Азербайджан

363,2

134,8

363,2

Бiлорусь

2742,5

121,3

2742,5

Казахстан

545,5

138,7

120,8

18,5

424,7

Молдова

773,2

54,0

32,2

35,7

741,0

Росiйська Федерацiя

4889,7

103,4

1978,3

176,3

2911,3

Туркменістан

365,5

236,9

365,5

Iншi країни свiту 

36491,6

154,0

12369,4

78,2

24122,2

Європа 

22636,3

263,6

4313,1

55,8

18323,2

у тому числі

 

 

 

 

 

Нідерланди

908,7

2765,7

24,7

0,9

884,1

Нiмеччина

2333,9

79,6

1507,4

106,6

826,6

Норвеґія

14799,4

14799,4

Польща

1775,6

849,8

964,9

155,8

810,7

Сполучене Королівство

670,9

106,1

215,9

3163,2

455,0

Чеська Республіка

725,8

681,0

725,8

Азiя

11318,3

94,4

7487,5

99,0

3830,8

у тому числі

 

 

 

 

 

Грузія

833,9

46,2

189,7

6,4

644,2

Ізраїль

960,5

292,1

36,2

12,0

924,2

Ірак

1628,8

1953,6

1628,8

Китай

92,0

3239,0

152,7

–3147,0

Саудівська Аравія

617,4

617,4

Сирійська Арабська Республіка

1558,0

330,5

36,4

1521,6

Туреччина

4453,4

56,0

3242,7

195,8

1210,7

Японія

649,9

649,9

Африка

2063,1

100,1

2,9

94,0

2060,2

у тому числі

 

 

 

 

 

Марокко

953,7

953,7

Америка

422,9

40,3

565,9

108,8

–143,0

у тому числі

 

 

 

 

 

Сполученi Штати Америки

372,7

125,1

552,2

138,6

–179,5

 

1) Перелік країн наведено виходячи з найбільших обсягів експорту, імпорту товарів