Структура зовнішньої торгівлі послугами області за 2010 рік

 

Структура зовнішньої торгівлі послугами області за 2010 рік 

 

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис.дол. США

у % до  2009р.

у % до загального обсягу

тис.дол. США

у % до 2009р.

у % до загального обсягу

Усього

45377,8

76,1

100,0

2301,4

49,7

100,0

43076,4

Послуги в обробній промисловості

22017,9

73,8

48,5

645,5

218,9

28,0

21372,4

Послуги, пов’язані  з будівництвом

10,0

1,4

0,0

388,0

84,3

16,9

–378,0

Послуги, пов’язані з оптовою та роздрібною торгівлею; торгівлею транспортними засобами; послуги з ремонту

4,9

28,0

0,0

4,9

Послуги готелів і ресторанів

522,7

183,5

1,2

179,7

134,2

7,8

343,0

Послуги транспорту та зв’язку

20305,0

77,7

44,7

96,4

7,2

4,2

20208,6

Послуги в операціях з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам 

1889,3

89,0

4,2

973,6

41,0

42,3

915,7

Послуги у сфері освіти

63,2

186,5

0,1

63,2

Послуги, пов’язані з охороною здоров’я та соціальною допомогою

564,7

111,5

1,2

564,7

Колективні, громадські та особисті послуги

18,2

182,0

0,8

–18,2