Структура зовнішньої торгівлі послугами області за січень-вересень 2010 року

Структура зовнішньої торгівлі послугами області за січень-вересень 2010 року 

 

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис.дол. США

у % до січня-вересня 2009р.

у % до загального обсягу

тис.дол. США

у % до січня-вересня  2009р.

у % до загального обсягу

Усього

29551,6

62,3

100,0

1906,0

53,7

100,0

27645,6

Послуги в обробній промисловості

11531,5

46,6

39,1

614,4

208,3

32,2

10917,1

Послуги, пов’язані  з будівництвом

388,0

833,6

20,4

–388,0

Послуги, пов’язані з оптовою та роздрібною торгівлею; торгівлею транспортними засобами; послуги з ремонту

2,6

17,9

0,0

2,6

Послуги готелів і ресторанів

508,7

213,5

1,7

115,3

104,7

6,1

393,4

Послуги транспорту та зв’язку

15454,8

78,6

52,3

51,5

3,9

2,7

15403,3

Послуги в операціях з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам 

1450,6

84,2

4,9

719,1

40,8

37,7

731,5

Послуги у сфері освіти

41,3

123,6

0,1

41,3

Послуги, пов’язані з охороною здоров’я та соціальною допомогою

562,1

111,2

1,9

562,1

Колективні, громадські та особисті послуги

17,7

0,9

–17,7