Структура зовнішньої торгівлі послугами області за січень-червень 2010 року

 

Структура зовнішньої торгівлі послугами області за січень-червень 2010 року 

 

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис.дол. США

у % до січня-червеня 2009р.

у % до загального обсягу

тис.дол. США

у % до січня-червня  2009р.

у % до загального обсягу

Усього

16953,4

59,3

100,0

1315,4

54,2

100,0

15638,0

Послуги в обробній промисловості

4394,6

28,6

25,9

344,3

278,0

26,2

4050,3

Послуги, пов’язані  з будівництвом

388,0

833,7

29,5

–388,0

Послуги, пов’язані з оптовою та роздрібною торгівлею; торгівлею транспортними засобами; послуги з ремонту

2,0

14,2

0,0

2,0

Послуги готелів і ресторанів

47,2

69,0

0,3

76,2

123,1

5,8

–29,0

Послуги транспорту та зв’язку

11384,8

100,3

67,2

26,8

2,7

2,0

11358,0

Послуги в операціях з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам 

803,4

69,9

4,7

468,4

39,7

35,6

335,0

Послуги у сфері освіти

9,8

42,5

0,1

9,8

Послуги, пов’язані з охороною здоров’я та соціальною допомогою

311,6

115,1

1,8

311,6

Колективні, громадські та особисті послуги

11,8

0,9

–11,8