Структура зовнішньої торгівлі послугами області за січень-березень 2010 року

Структура зовнішньої торгівлі послугами області за січень-березень 2010 року 

 

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис.дол. США

у % до січня-березня 2009р.

у % до загального обсягу

тис.дол. США

у % до січня-березня 2009р.

у % до загального обсягу

Усього

7642,7

47,3

100,0

851,5

94,0

100,0

6791,3

Послуги в обробній промисловості

1785,1

18,7

23,4

190,8

1221,6

22,4

1594,3

Послуги, пов’язані з будівництвом

388,0

45,6

–388,0

Послуги, пов’язані з оптовою та роздрібною торгівлею; торгівлею транспортними засобами; послуги з ремонту

0,7

8,7

0,0

0,7

Послуги готелів і ресторанів

11,5

57,5

0,2

37,7

218,5

4,4

–26,2

Послуги транспорту та зв’язку

5456,7

96,6

71,4

11,2

6,4

1,3

5445,5

Послуги в операціях з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам

379,8

46,5

5,0

217,9

31,2

25,6

161,9

Послуги у сфері освіти

8,0

77,0

0,1

8,0

Послуги, пов’язані з охороною здоров’я та соціальною допомогою

0,9

0,0

0,9

Колективні, громадські та особисті послуги

5,9

0,7

–5,9