Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області. За 2011 рік

Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області

 

 

Фактично за  2011р.

Темп зростання, у %

грудень 2011р. до

2011р. до 2010р.

Довідково:
за 2010р. до 2009р.

листопада 2011р.

грудня 2010р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт,послуг), млн.грн2

8054,3

х

х

х

х

Індекс промислової  продукції

х

96,2

83,1

92,7

100,5

Обсяг продукції сільського господарства (у цінах 2005р.) (попередні дані)

х

х

х

124,2

103,0

Виробництво продукції тваринництва:

 

 

 

 

 

реалізація худоби та птиці на забій (у живій вазі), тис.т.

68,6

122,8

102,9

101,3

101,5

молоко, тис.т.

302,0

76,2

94,1

98,7

95,9

яйця, млн.шт.

480,7

97,3

77,5

109,9

114,9

Інвестиції в основний капітал, млн.грн.2

х

х

х

х

х

Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн.

438,4

х

х

100,1

86,2

Введення в експлуатацію загальної площі житла2, тис.м2

х

х

х

х

х

Вантажооборот, млн.ткм.1

5187,1

104,4

116,8

110,4

105,6

Пасажирооборот, млн.пас.км.1

3056,5

94,5

93,9

99,4

96,5

Експорт товарів, млн.дол.США2

331,8

х

х

104,8

98,1

Імпорт товарів, млн.дол.США2

209,0

х

х

145,3

127,9

Сальдо, (+,-)2

122,8

х

х

х

х

Експорт послуг, млн.дол.США2

х

х

х

х

х

Імпорт послуг, млн.дол.США2

х

х

х

х

х

Сальдо, (+,-)2

х

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

14248,4

х

х

109,1

105,2

Середньомісячна заробітна плата штатного працівника

 

 

 

 

 

номінальна, грн.

19452

100,33

114,54

114,22

117,82

реальна, %

х

100,33

108,94

104,12

107,92

Заборгованість із виплати заробітної плати5, млн.грн.

22,6

108,3

120,2

х

73,2

Кількість  зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис.осіб

11,6

121,7

102,0

х

х

Індекс споживчих цін

х

100,2

104,5

104,56

110,66

 

1 З урахуванням обсягів автомобільних вантажних та пасажирських перевезень суб’єктами малого бізнесу-фізичними та юридичними особами; пасажирооборот  наведено з урахуванням  електротранспорту
2 Дані за січень-листопад.
3 Листопад  2011р. до жовтня 2011р.
4 Листопад  2011р. до листопада 2010р.
5 Станом на 1 грудня.
6 Грудень до грудня попереднього року.