Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області. Січень 2011 року

Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області

 

 

Фактично за січень 2011р.

Темп зростання, у %

січень 2011р. до

Довідково: за січень 2010р. до січня 2009р.

грудня 2010р.

січня 2010р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) (попередні дані), млн.грн.2

7780,1

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

72,6

101,4

94,9

Обсяг продукції сільського господарства (у цінах 2005р.)

х

х

100,3

100,5

Виробництво продукції тваринництва:

 

 

 

 

реалізація худоби та птиці на забій (у живій вазі), тис.т

8,0

117,6

103,9

96,3

молоко, тис.т

12,7

74,7

100,0

91,4

яйця, млн.шт.

31,5

76,1

90,5

114,1

вовна,тонн

  • х
  • х

х

х

Інвестиції в основний капітал, млн.грн.

  • х
  • х

х

х

Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн.

  • 9,3
  • х

77,4

62,1

Введення в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2

  • 182,41

х

242,43

32,74

Вантажооборот, млн.ткм.1

401,4

88,8

126,6

102,4

Пасажирооборот, млн.пас.км.1

  • 224,8

94,3

98,0

89,9

Експорт товарів, млн.дол.США

350,42

х

99,73

87,84

Імпорт товарів, млн.дол.США

161,22

х

129,23

40,84

Сальдо, (+,-)

189,22

х

х

х

Експорт послуг, млн.дол.США

45,42

х

76,13

83,74

Імпорт послуг, млн.дол.США

2,32

х

49,73

74,54

Сальдо, (+,-)

43,12

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

787,2

х

111,4

94,6

Середньомісячна заробітна плата штатного працівника8

 

 

 

 

номінальна, грн.

17332

115,05

118,03

107,84

реальна, %

х

113,65

107,93

93,64

Заборгованість із виплати заробітної плати6, млн.грн.

17,2

91,5

77,0

107,8

Кількість офіційно зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис.осіб

12,6

111,5

117,3

48,4

Індекс споживчих цін

х

101,2

109,9

101,87

 

1 З урахуванням обсягів автомобільних вантажних та пасажирських перевезень суб’єктами малого бізнесу-фізичними та юридичними особами; пасажирооборот наведено з урахуванням електротранспорту
2 Дані за 2010р.
3  2010р. до 2009р.
4 2009р. до 2008р.
5 Грудень 2010р. до листопада 2010р.
6 Станом на 1 січня.
7 Січень 2010р. до грудня 2009р.
8 Інформацію стосовно змін в організації спостереження з праці, їх впливу на порівняння даних в динаміці, а також спосіб розрахунку індексів номінальної та реальної заробітної плати у січні–грудні 2010р. вміщено у методологічних поясненнях до експрес-випусків «Кількість, робочий час та оплата праці найманих працівників» № 49 від 26.02.2010 та № 72 від 26.03.2010, які розміщено на офіційному веб-сайті Держкомстату (
http://www.ukrstat.gov.ua/express/expres_u.html).