Географічна структура зовнішньої торгівлі області товарами за січень–жовтень 2011р.

Географічна структура зовнішньої торгівлі області товарами за січень–жовтень 2011р. 1)

 

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис.дол. США

у % до січня–жовтня
2010р.

тис.дол. США

у % до січня–жовтня
2010р.

Усього 

297768,2

111,0

186646,7

145,0

111121,5

Країни СНД 

115491,9

122,5

26789,1

140,7

88702,8

у тому числі

 

 

 

 

 

Азербайджан

2286,0

126,3

2286,0

Бiлорусь

12839,0

72,8

639,6

88,6

12199,4

Вірменія

2388,9

279,0

31,1

7069,3

2357,8

Казахстан

16230,5

198,4

375,2

26,4

15855,2

Молдова, Республіка

9628,0

173,1

1175,2

435,5

8452,8

Росiйська Федерацiя

65668,3

116,9

24568,0

149,0

41100,3

Туркменістан

3362,1

131,9

3362,1

Iншi країни свiту 

182276,2

104,8

159857,6

145,8

22418,7

Європа 

71895,8

88,4

74447,6

193,4

–2551,8

у тому числі

 

 

 

 

 

Австрія

431,2

184,0

1647,8

74,9

–1216,6

Бельгія

234,5

906,4

2784,0

2798,3

–2549,5

Болгарія

1104,1

219,1

2291,7

3408,4

–1187,6

Велика Британія

8264,8

96,8

4681,9

256,0

3582,9

Греція

2121,7

149,6

4129,6

599,9

–2007,9

Іспанія

646,4

2138,7

4201,6

258,1

–3555,2

Італія

14148,6

2356,9

2366,9

79,4

11781,7

Латвія

1851,4

304,1

251,5

262,2

1599,9

Литва

5139,1

166,2

17,3

10,3

5121,9

Нідерланди

7674,9

185,8

6820,1

1420,5

854,8

Нiмеччина

12824,1

126,2

13865,9

144,2

–1041,8

Польща

4833,5

1110,5

13580,1

126,9

–8746,6

Румунія

773,5

141,0

6970,1

190,7

–6196,6

Словаччина

2995,7

72,2

2995,7

Франція

1023,9

20,7

5202,6

550,2

–4178,7

Чехія

6114,6

88,4

348,3

433,5

5766,2

Азiя

97149,4

125,1

70167,6

109,3

26981,8

у тому числі

 

 

 

 

 

Грузія

3714,0

100,3

611,6

17,4

3102,4

Ізраїль

4818,6

62,6

3876,9

132,9

941,7

Китай

5,6

1,4

31520,1

135,3

–31514,4

Кіпр

3049,1

334,8

330,2

2718,9

Корея, Республіка

2325,0

195,0

–2325,0

Монголія

4169,0

279,8

4169,0

Сирійська Арабська Республіка

5009,5

14,4

35,7

74,0

4973,8

Сінгапур

2369,9

–2369,9

Туреччина

71219,8

157,9

27127,8

94,4

44092,0

Африка

6164,4

73,2

1690,3

437,8

4474,1

у тому числі

 

 

 

 

 

Єгипет

812,6

29,1

1620,1

757,2

–807,5

Туніс

5126,9

3539,5

5126,9

Америка

5822,0

94,3

13477,7

208,6

–7655,7

у тому числі

 

 

 

 

 

США

4411,7

131,8

11260,8

180,8

–6849,1

Австралія і Океанія

170,3

177,2

74,4

56,5

95,9

 

1) Перелік країн наведено виходячи з найбільших обсягів експорту, імпорту товарів