Географічна структура зовнішньої торгівлі області товарами за січень–вересень 2011р.

 

Географічна структура зовнішньої торгівлі області товарами за січень–вересень 2011р. 1) 

 

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис.дол. США

у % до січня–вересня
2010р.

тис.дол. США

у % до січня–вересня
2010р.

Усього 

276113,0

116,0

167893,1

151,7

108219,9

Країни СНД 

108765,7

133,8

24416,0

150,5

84349,7

у тому числі

 

 

 

 

 

Азербайджан

2076,1

140,2

2076,1

Бiлорусь

12097,8

75,7

613,7

89,1

11484,1

Вірменія

2392,3

328,4

31,1

7069,3

2361,2

Казахстан

14579,4

193,9

375,2

29,4

14204,2

Молдова, Республіка

8450,9

168,2

942,9

426,1

7507,9

Росiйська Федерацiя

63491,9

135,1

22453,0

161,7

41038,9

Туркменістан

2902,0

134,4

2902,0

Iншi країни свiту 

167347,3

106,7

143477,1

151,9

23870,2

Європа 

66879,2

87,6

67288,8

196,9

–409,6

у тому числі

 

 

 

 

 

Австрія

429,0

183,1

1646,2

104,0

–1217,2

Бельгія

200,8

776,3

2719,8

2784,3

–2519,0

Болгарія

1358,3

284,1

1923,9

2861,4

–565,6

Велика Британія

7020,7

82,4

4119,6

227,4

2901,1

Греція

1702,0

120,0

4128,6

602,6

–2426,6

Іспанія

646,4

2138,7

3103,0

198,8

–2456,6

Італія

14148,6

2489,1

1953,2

66,5

12195,4

Латвія

1743,3

302,8

118,4

123,4

1624,8

Литва

4543,2

161,5

17,3

11,8

4525,9

Нідерланди

7674,9

188,0

6463,5

1504,2

1211,4

Нiмеччина

11546,1

129,7

12915,9

151,7

–1369,8

Польща

4457,6

1291,1

12227,9

132,8

–7670,3

Румунія

755,9

146,4

6027,9

182,5

–5272,1

Словаччина

2737,5

75,5

2737,5

Франція

39,9

0,8

4720,7

566,7

–4680,7

Чехія

6114,6

119,3

322,7

583,7

5791,9

Азiя

87363,8

132,7

62174,1

115,8

25189,7

у тому числі

 

 

 

 

 

Грузія

3773,5

107,6

580,4

16,7

3193,1

Ізраїль

4559,4

287,1

3876,9

143,4

682,5

Китай

5,6

1,4

28172,3

152,5

–28166,6

Монголія

2670,8

205,3

2670,8

Туреччина

64504,6

155,8

24114,6

99,8

40390,0

Африка

6172,0

73,4

1540,7

442,1

4631,2

у тому числі

 

 

 

 

 

Єгипет

812,6

29,2

1471,9

834,7

–659,3

Туніс

5126,9

3539,5

5126,9

Америка

5775,8

97,8

12399,1

202,6

–6623,4

у тому числі

 

 

 

 

 

США

4374,5

135,9

10333,3

174,8

–5958,8

Австралія і Океанія

165,1

173,1

74,4

56,9

90,7

 

1) Перелік країн наведено виходячи з найбільших обсягів експорту, імпорту товарів