Географічна структура зовнішньої торгівлі області товарами за січень–липень 2011р.

Географічна структура зовнішньої торгівлі області товарами за січень–липень 2011р. 1) 

 

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис.дол. США

у % до січня–липня
2010р.

тис.дол. США

у % до січня–липня
2010р.

Усього 

208812,1

117,5

120912,3

145,3

87899,8

Країни СНД 

78237,4

139,1

17936,4

156,3

60301,0

у тому числі

 

 

 

 

 

Азербайджан

1385,0

103,5

1385,0

Бiлорусь

9619,8

76,4

410,0

306,2

9209,8

Вірменія

2003,0

324,0

31,1

7069,3

1971,9

Казахстан

9286,3

179,5

329,8

32,3

8956,5

Молдова, Республіка

5796,9

165,3

592,1

317,7

5204,8

Росiйська Федерацiя

46466,0

153,5

16573,4

164,7

29892,6

Iншi країни свiту 

130574,7

107,5

102975,9

143,5

27598,9

Європа 

55619,7

86,1

45348,4

176,6

10271,3

у тому числі

 

 

 

 

 

Велика Британія

6285,9

84,4

3097,0

279,2

3189,0

Греція

1702,0

х

3388,7

494,6

–1686,7

Італія

12186,3

2143,9

1324,1

55,5

10862,1

Литва

3077,5

145,2

15,6

40,3

3061,9

Нідерланди

7631,5

187,5

5253,0

2151,5

2378,5

Нiмеччина

8971,7

130,7

9204,9

131,0

–233,3

Польща

2592,7

927,0

8422,4

125,0

–5829,7

Румунія

521,8

142,8

3317,3

151,0

–2795,5

Словаччина

2495,3

82,4

2495,3

Франція

39,9

3,2

3852,5

1276,7

–3812,6

Чехія

5724,4

153,3

169,4

542,8

5555,0

Азiя

63553,4

134,7

47379,6

118,1

16173,8

у тому числі

 

 

 

 

 

Грузія

3268,5

113,0

525,9

15,5

2742,5

Ізраїль

3494,1

227,2

3825,3

159,0

–331,2

Китай

5,6

1,7

21421,7

174,1

–21416,1

Туреччина

51183,3

165,1

18483,0

103,2

32700,3

Африка

6170,9

98,5

1114,9

338,1

5056,1

у тому числі

 

 

 

 

 

Туніс

5126,9

3539,5

5126,9

Америка

4282,0

135,2

9133,0

162,7

–4851,0

у тому числі

 

 

 

 

 

США

3514,1

194,1

7726,6

141,4

–4212,5

Австралія і Океанія

129,4

148,9

129,4

 

1) Перелік країн наведено виходячи з найбільших обсягів експорту, імпорту товарів