Структура зовнішньої торгівлі послугами області за 2011 рік

 

Структура зовнішньої торгівлі послугами області за 2011 рік

 

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис.дол. США

у % до
2010р.

у % до загального обсягу

тис.дол. США

у % до
2010р.

у % до загального обсягу

Усього

40289,4

88,7

100,0

3114,2

126,3

100,0

37175,2

Послуги в обробній промисловості

16262,2

73,9

40,4

258,9

40,1

8,3

16003,4

Послуги, пов’язані  з будівництвом

2855,8

х

7,1

201,3

36,4

6,5

2654,5

Послуги, пов’язані з оптовою та роздрібною торгівлею; торгівлею транспортними засобами; послуги з ремонту

9,0

181,4

0,0

0,6

0,0

8,3

Послуги готелів і ресторанів

443,7

84,9

1,1

335,0

186,4

10,8

108,7

Послуги транспорту та зв’язку

18680,5

91,9

46,4

1043,5

1082,3

33,5

17637,1

Послуги пов’язані з фінансовою діяльністю

13,6

0,4

–13,6

Послуги в операціях з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам 

1283,0

67,9

3,2

1250,4

128,4

40,2

32,6

Послуги у сфері освіти

148,6

235,1

0,4

0,9

0,0

147,6

Послуги, пов’язані з охороною здоров’я та соціальною допомогою

599,0

106,1

1,5

599,0

Колективні, громадські та особисті послуги

7,6

0,0

10,0

54,9

0,3

–2,4