Структура зовнішньої торгівлі послугами області за січень–червень 2011 року

Структура зовнішньої торгівлі послугами області за січень–червень 2011 року

 

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис.дол. США

у % до
січня–червня  2010р.

у % до загального обсягу

тис.дол. США

у % до
січня–червня  2010р.

у % до загального обсягу

Усього

17123,6

101,0

100,0

973,5

74,0

100,0

16150,1

Послуги в обробній промисловості

6939,7

157,9

40,5

228,9

66,5

23,5

6710,8

Послуги, пов’язані  з будівництвом

605,7

3,5

605,7

Послуги, пов’язані з оптовою та роздрібною торгівлею; торгівлею транспортними засобами; послуги з ремонту

5,5

276,9

0,0

5,5

Послуги готелів і ресторанів

104,5

221,4

0,6

131,4

172,6

13,5

–26,9

Послуги транспорту та зв’язку

8501,3

74,7

49,6

247,4

924,2

25,4

8253,8

Послуги пов’язані з фінансовою діяльністю

11,2

1,2

–11,2

Послуги в операціях з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам 

682,6

85,0

4,0

344,6

73,6

35,4

338,0

Послуги у сфері освіти

67,2

684,1

0,4

67,2

Послуги, пов’язані з охороною здоров’я та соціальною допомогою

217,1

69,7

21,3

217,1

Колективні, громадські та особисті послуги

10,0

84,7

1,0

–10,0