Структура зовнішньої торгівлі послугами області за січень–березень 2011 року

Структура зовнішньої торгівлі послугами області за січень–березень 2011 року

 

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис.дол. США

у % до
січня–березня  2010р.

у % до загального обсягу

тис.дол. США

у % до
січня–березня  2010р.

у % до загального обсягу

Усього

7721,0

89,4

100,0

227,9

24,2

100,0

7493,1

Послуги в обробній промисловості

3003,1

168,2

38,9

1,1

0,6

0,5

3001,9

Послуги, пов’язані  з будівництвом

92,9

1,2

92,9

Послуги, пов’язані з оптовою та роздрібною торгівлею; торгівлею транспортними засобами; послуги з ремонту

3,6

505,6

0,0

3,6

Послуги готелів і ресторанів

5,3

46,5

0,1

33,1

87,8

14,5

–27,8

Послуги транспорту та зв’язку

4193,4

66,0

54,3

26,6

238,3

11,7

4166,8

Послуги пов’язані з фінансовою діяльністю

11,2

4,9

–11,2

Послуги в операціях з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам 

363,1

77,3

4,7

145,9

47,1

64,0

217,2

Послуги у сфері освіти

53,2

662,8

0,7

53,2

Послуги, пов’язані з охороною здоров’я та соціальною допомогою

6,3

693,4

0,1

6,3

Колективні, громадські та особисті послуги

10,0

169,5

4,4

–10,0