Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області. Січень 2012 року

Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області

 

 

Фактично за січень 2012р.

Темп зростання, у %

січень 2012р. до

Довідково: за січень 2011р. до січня 2010р.

грудня 2011р.

січня 2011р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) (попередні дані), млн.грн.2

9049,2

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

74,4

86,6

104,8

Обсяг продукції сільського господарства (у цінах 2005р.)

х

х

102,6

100,3

Виробництво продукції тваринництва:

 

 

 

 

реалізація худоби та птиці на забій (у живій вазі), тис.т

7,6

108,6

95,0

103,9

молоко, тис.т

13,6

85,0

107,1

100,0

яйця, млн.шт.

39,5

131,7

125,4

90,5

Інвестиції в основний капітал, млн.грн.

х

х

х

х

Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн.

18,2

х

163,4

77,4

Введення в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2

134,92

х

74,03

242,44

Вантажооборот, млн.ткм.1

415,3

79,4

102,7

126,6

Пасажирооборот, млн.пас.км.1

208,2

91,0

90,7

98,0

Експорт товарів, млн.дол.США

339,22

х

97,53

99,14

Імпорт товарів, млн.дол.США

238,52

х

148,03

129,24

Сальдо, (+,-)

100,62

х

х

х

Експорт послуг, млн.дол.США

40,32

х

88,73

76,14

Імпорт послуг, млн.дол.США

3,12

х

126,33

53,34

Сальдо, (+,-)

37,22

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

971,0

х

112,5

111,4

Середньомісячна заробітна плата штатного працівника

 

 

 

 

номінальна, грн.

19702

110,85

113,73

118,04

реальна, %

х

110,45

104,33

107,94

Заборгованість із виплати заробітної плати6, млн.грн.

22,3

98,8

129,7

77,0

Кількість офіційно зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис.осіб

12,5

108,0

98,9

х

Індекс споживчих цін

х

99,9

103,2

101,27

 

1 З урахуванням обсягів автомобільних вантажних та пасажирських перевезень суб’єктами малого бізнесу-фізичними та юридичними особами; пасажирооборот наведено з урахуванням електротранспорту
2 Дані за 2011р.
3  2011р. до 2010р.
4 2010р. до 2009р.
5 Грудень 2011р. до листопада 2011р.
6 Станом на 1 січня.
7 Січень 2011р. до грудня 2010р.