Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області за січень-серпень 2012 року

Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області

 

Фактично за січень-серпень 2012р.

Темп зростання, у %

серпень 2012р. до

Січень-серпень 2012р. до січня-серпня 2011р.

Довідково:
за січень-серпень 2011р. до січня-серпня 2010р.

липня 2012р.

серпня 2011р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт,послуг), млн.грн.1

5740,4

х

х

х

х

Індекс промислової  продукції

х

77,6

102,7

108,0

91,1

Індекс обсягу сільсько-господарського виробництва (у цінах 2010р.)

х

х

х

78,6

124,7

Виробництво продукції тваринництва:

         

реалізація худоби та птиці на забій (у живій вазі), тис.т.

43,7

135,0

114,9

99,1

100,5

молоко, тис.т.

217,2

100,6

110,5

103,7

98,0

яйця, млн.шт.

345,1

117,6

124,5

100,5

114,1

Прийнято в експлуатацію загальної площі житла, тис.кв. м1

х

х

х

х

х

Капітальні інвестиції, млн.грн.2

899,2

х

х

123,5

89,5

Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн.

227,8

х

х

83,2

83,5

Вантажооборот, млн.ткм3

3971,3

105,8

132,1

123,6

104,0

Пасажирооборот, млн.пас.км.3

1924,3

88,9

96,6

93,0

101,8

Експорт товарів, млн.дол.США1

175,7

х

х

94,2

104,9

Імпорт товарів, млн.дол.США1

186,6

х

х

150,6

148,9

Сальдо, (+,-)1

–10,9

х

х

х

х

Експорт послуг, млн.дол.США1

х

х

х

х

х

Імпорт послуг, млн.дол.США1

х

х

х

х

х

Сальдо, (+,-)1

х

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

10487,8

х

х

117,6

110,1

Середньомісячна заробітна плата штатного працівника

         

номінальна, грн.

22141

99,54

113,95

116,61

114,11

реальна, %

х

99,84

114,95

116,51

102,71

Заборгованість із виплати заробітної плати6, млн.грн.

23,9

100,1

121,8

х

70,3

Кількість  зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис.осіб

7,8

97,1

110,0

х

х

Індекс споживчих цін

х

100,0

99,4

99,57

104,67

1 Дані за січень-липень.
2 Дані за січень-червень.
3 З урахуванням обсягів автомобільних вантажних та пасажирських перевезень, виконаних суб’єктами малого бізнесу-фізичними та юридичними особами; пасажирооборот  наведено з урахуванням  електротранспорту
4 Липень 2012р. до червня 2012р.
5 Липень 2012р. до липня 2011р.
6 Станом на 1серпня 2012р.
7 Серпень до грудня попереднього року.