Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області за січень-листопад 2012 року

Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області

 

Фактично за січень-листопад 2012р.

Темп зростання, у %

листопад 2012р. до

Січень-листопад 2012р. до січня-листопада 2011р.

Довідково:
за січень-листопад 2011р. до січня-листопада 2010р.

жовтня 2012р.

листопада 2011р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт,послуг), млн.грн.1

8213,0

х

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

93,2

101,0

106,3

94,0

Індекс обсягу сільсько-господарського виробництва (у цінах 2010р.)

х

х

х

82,6

126,2

Виробництво продукції тваринництва:

         

реалізація худоби та птиці на забій (у живій вазі), тис.т.

61,1

131,1

103,5

99,2

101,1

молоко, тис.т.

295,9

77,9

100,5

103,5

99,0

яйця, млн.шт.

490,8

115,6

159,1

109,4

113,3

Прийнято в експлуатацію загальної площі житла, тис.кв. м

х

х

х

х

х

Капітальні інвестиції, млн.грн. 2

1396,6

х

х

88,6

123,0

Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн.

379,5

х

х

82,1

99,9

Вантажооборот, млн.ткм

5604,3

106,3

113,6

120,2

109,8

Пасажирооборот, млн.пас.км.

2691,9

92,4

105,6

95,2

100,1

Експорт товарів, млн.дол.США1

261,4

х

х

97,1

100,4

Імпорт товарів, млн.дол.США1

266,3

х

х

137,9

150,1

Сальдо, (+,-)1

–4,9

х

х

х

х

Експорт послуг, млн.дол.США1

х

х

х

х

х

Імпорт послуг, млн.дол.США1

х

х

х

х

х

Сальдо, (+,-)1

х

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

15120,8

х

х

114,2

108,5

Середньомісячна заробітна плата штатного працівника

         

номінальна, грн.

22371

101,73

114,24

115,71

114,11

реальна, %

х

102,53

114,84

115,71

103,71

Заборгованість із виплати заробітної плати5, млн.грн.

24,4

94,1

117,3

х

105,0

Кількість  зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис.осіб

11,3

129,4

119,3

х

х

Індекс споживчих цін

х

99,9

99,5

99,36

104,36

1 Дані за січень-жовтень.
2 Дані за січень-вересень.
3 Жовтень 2012р. до вересня 2012р.
4 Жовтень 2012р. до жовтня 2011р.
5 Станом на 1 листопада 2012р.
6  Листопад  до грудня попереднього року