Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області за 2012 року

Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області

 

Фактично за 2012р.

Темп зростання, у %

грудень 2012р. до

2012р. до 2011р.

Довідково:
за 2011р. до 2010р.

листопада 2012р.

грудня 2011р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт,послуг), млн.грн.1

9080,7

х

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

90,9

94,1

104,6

93,1

Індекс обсягу сільсько-господарського виробництва (у цінах 2010р.)

х

х

х

83,2

122,4

Виробництво продукції тваринництва:

         

реалізація худоби та птиці на забій (у живій вазі), тис.т.

68,0

116,9

98,6

99,1

101,3

молоко, тис.т.

310,9

71,1

93,8

102,9

98,7

яйця, млн.шт.

542,6

98,7

169,8

113,3

109,6

Прийнято в експлуатацію загальної площі житла, тис.кв. м

х

х

х

х

х

Капітальні інвестиції, млн.грн.

х

х

х

х

х

Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн.

441,2

х

х

82,5

100,0

Вантажооборот, млн.ткм

6156,0

96,8

104,6

118,6

110,4

Пасажирооборот, млн.пас.км.

2947,4

102,6

111,0

96,4

99,4

Експорт товарів, млн.дол.США1

295,6

х

х

97,5

95,7

Імпорт товарів, млн.дол.США1

210,1

х

х

100,2

145,8

Сальдо, (+,-)1

85,5

х

х

х

х

Експорт послуг, млн.дол.США1

х

х

х

х

х

Імпорт послуг, млн.дол.США1

х

х

х

х

х

Сальдо, (+,-)1

х

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

16716,7

х

х

114,6

109,4

Середньомісячна заробітна плата штатного працівника

         

номінальна, грн.

22461

100,02

113,83

115,51

114,21

реальна, %

х

100,12

114,53

115,61

104,11

Заборгованість із виплати заробітної плати4, млн.грн.

24,1

98,5

106,7

х

120,2

Кількість  зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис.осіб

13,5

119,5

117,1

х

х

Індекс споживчих цін

х

100,1

99,4

99,45

104,55

1 Дані за січень-листопад.
2 Листопад 2012р. до жовтня 2012р.
3 Листопад 2012р. до листопада 2011р.
4 Станом на 1 грудня 2012р.
5 Грудень до грудня попереднього року