Географічна структура зовнішньої торгівлі області товарами за січень–березень 2012р.

Географічна структура зовнішньої торгівлі області товарами за січень–березень 2012р. 1)

 

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис.дол. США

у % до січня–березня
2011р.

тис.дол. США

у % до січня–березня
2011р

Усього 

61184,3

75,1

51553,7

125,8

9630,5

Країни СНД 

29352,0

90,5

6425,4

112,0

22926,6

у тому числі

 

 

 

 

 

Азербайджан

3207,7

510,6

3207,7

Бiлорусь

2131,5

45,4

153,9

326,1

1977,6

Вірменія

424,5

86,5

424,5

Казахстан

4164,4

187,9

94,3

31,0

4070,1

Киргизстан

247,0

81,2

247,0

Молдова, Республіка

2656,5

140,2

366,2

175,2

2290,3

Росiйська Федерацiя

15725,6

72,8

5811,0

113,0

9914,6

Таджикистан

571,3

228,2

571,3

Туркменістан

155,9

41,4

155,9

Узбекистан

67,5

67,5

 

 

 

 

 

 

Iншi країни свiту 

31832,3

65,0

45128,4

128,1

–13296,1

Європа 

13831,9

57,7

17142,0

140,8

–3310,1

у тому числі

 

 

 

 

 

Велика Британія

2473,5

51,4

1081,4

127,6

1392,1

Нідерланди

2536,2

129,8

111,6

75,1

2424,6

Нiмеччина

3282,8

97,5

1676,0

71,3

1606,8

Норвеґія

5662,7

–5662,7

Польща

882,7

42,6

1758,9

59,0

–876,2

Франція

13,9

45,1

1894,7

200,1

–1880,8

Азiя

14654,8

78,7

12848,8

68,5

1806,0

у тому числі

 

 

 

 

 

Ірак

3000,1

6142,1

3000,1

Китай

5857,7

60,6

–5857,7

Ліван

2647,5

2647,5

Туреччина

6136,6

41,8

2406,2

37,9

3730,4

Африка

2508,6

91,5

429,0

104,6

2079,7

у тому числі

 

 

 

 

 

Єгипет

1122,5

1754,0

419,8

112,0

702,7

Америка

443,8

13,3

14699,6

377,4

–14255,8

у тому числі

 

 

 

 

 

Бразилія

3784,3

х

–3784,3

Еквадор

5516,1

х

–5516,1

США

320,3

10,5

4742,1

123,7

–4421,8

Австралія і Океанія

54,3

63,5

9,0

45,3

 

1) Перелік країн наведено виходячи з найбільших обсягів експорту, імпорту товарів