Географічна структура зовнішньої торгівлі області товарами за січень–травень 2012р.

Географічна структура зовнішньої торгівлі області товарами за січень–травень 2012р. 1)

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис.дол. США

у % до січня–травня
2011р.

тис.дол. США

у % до січня–травня
2011р

Усього 

106157,9

80,5

118137,5

141,4

–11979,6

Країни СНД 

51580,3

101,2

9301,3

77,2

42279,0

у тому числі

 

 

 

 

 

Азербайджан

4001,8

420,7

4001,8

Бiлорусь

4565,1

68,6

290,6

90,5

4274,5

Вірменія

750,2

73,0

750,2

Казахстан

8566,7

171,8

94,3

31,0

8472,4

Киргизстан

508,8

104,5

38,2

470,6

Молдова, Республіка

4537,5

123,0

503,0

110,8

4034,5

Росiйська Федерацiя

26905,9

83,9

8375,3

76,5

18530,6

Таджикистан

1019,5

217,5

1019,5

Туркменістан

631,5

112,1

631,5

 

 

 

 

 

 

Iншi країни свiту 

54577,6

67,4

108836,1

152,2

–54258,5

Європа 

24432,8

58,5

31090,1

105,5

–6657,3

у тому числі

 

 

 

 

 

Австрія

203,5

54,9

1430,3

144,0

–1226,9

Болгарія

136,8

49,1

1506,0

191,4

–1369,2

Велика Британія

2525,7

52,4

2546,9

107,9

–21,2

Греція

1231,6

36,6

–1231,6

Італія

3334,4

36,1

1595,5

257,6

1738,8

Латвія

1482,0

290,5

266,2

2277,7

1215,8

Литва

2119,9

101,4

45,6

2074,3

Нідерланди

3485,9

51,6

246,1

16,0

3239,9

Нiмеччина

5743,8

89,2

3389,5

49,7

2354,3

Норвеґія

7129,8

–7129,8

Польща

1189,5

48,8

4192,7

73,5

–3003,2

Румунія

470,9

134,7

1725,2

115,2

–1254,4

Угорщина

1997,8

299,7

380,8

211,3

1617,0

Франція

114,8

287,3

2996,6

106,7

–2881,9

Азiя

25240,6

79,6

30167,0

87,2

–4926,4

у тому числі

 

 

 

 

 

Грузія

1173,0

48,8

262,5

61,4

910,6

Ізраїль

808,5

63,0

4282,5

140,7

–3474,0

Ірак

4223,7

2429,1

4223,7

Китай

0,6

10,0

13701,0

89,4

–13700,4

Корея, Республіка

614,6

1440,1

245,5

–825,4

Ліван

3451,2

3451,2

Туреччина

9673,8

38,3

7438,6

56,2

2235,2

Японія

2651,7

570,2

125,2

2429,0

2526,5

Африка

3319,9

116,5

817,6

117,6

2502,3

у тому числі

 

 

 

 

 

Єгипет

1167,4

1824,1

793,1

121,1

374,3

Лівійська Арабська Джамахірія

819,9

819,9

Америка

808,0

20,6

46752,4

693,1

–45944,4

у тому числі

 

 

 

 

 

Бразілія

14132,1

х

–14132,1

Еквадор

12774,3

х

–12774,3

США

460,8

13,4

19156,2

294,3

–18695,4

Австралія і Океанія

62,0

47,9

9,0

53,1

1) Перелік країн наведено виходячи з найбільших обсягів експорту, імпорту товарів.