Географічна структура зовнішньої торгівлі області товарами за січень–червень 2012р.

Географічна структура зовнішньої торгівлі області товарами за січень–червень 2012р. 1)

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис.дол. США

у % до січня–червня
2011р.

тис.дол. США

у % до січня–червня
2011р.

Усього

146689,7

93,2

146767,4

148,7

–77,8

Країни СНД

64421,6

105,9

10794,4

73,0

53627,2

у тому числі

         

Азербайджан

4296,3

356,5

4296,3

Бiлорусь

5235,9

66,9

327,1

87,6

4908,8

Вірменія

895,0

63,5

895,0

Казахстан

11735,3

178,7

128,1

38,9

11607,2

Киргизстан

559,6

97,9

38,2

521,4

Молдова, Республіка

5555,5

116,0

698,7

128,0

4856,8

Росiйська Федерацiя

32488,7

87,6

9602,2

71,0

22886,5

Таджикистан

1285,9

233,4

1285,9

Туркменістан

2246,4

319,1

2246,4

           

Iншi країни свiту

82268,1

85,1

135973,1

162,1

–53705,0

Європа

44675,8

90,2

38426,6

109,1

6249,1

у тому числі

         

Австрія

203,5

54,9

1727,5

148,6

–1524,0

Болгарія

147,8

27,2

1682,6

188,2

–1534,8

Велика Британія

2525,7

43,0

3114,1

109,9

–588,3

Греція

470,3

27,6

1242,7

36,7

–772,4

Італія

5880,6

57,6

2065,2

251,5

3815,4

Латвія

1663,6

211,0

266,2

2277,7

1397,5

Литва

2701,8

108,5

45,6

292,1

2656,2

Мальта

2520,2

1987,8

2520,2

Нідерланди

6800,1

91,7

256,8

15,3

6543,4

Нiмеччина

6399,4

83,4

4260,4

51,4

2139,0

Норвеґія

7914,8

–7914,8

Польща

1449,5

57,3

5499,2

78,8

–4049,7

Румунія

533,1

126,9

2278,4

82,1

–1745,3

Угорщина

1997,8

299,7

737,9

401,8

1259,9

Франція

114,8

287,3

4045,9

135,6

–3931,1

Азiя

30399,6

79,1

40621,1

100,6

–10221,5

у тому числі

         

Грузія

1477,5

52,8

645,2

130,8

832,3

Ізраїль

844,4

45,9

4755,2

136,6

–3910,8

Ірак

4269,7

2455,5

4269,7

Китай

0,6

10,0

19354,7

107,5

–19354,1

Корея, Республіка

623,7

1566,0

242,4

–942,3

Ліван

3491,2

3491,2

Туреччина

12870,4

42,0

11213,2

71,5

1657,1

Японія

3753,1

807,0

155,1

1471,1

3598,0

Африка

5401,4

139,8

1009,4

121,4

4392,0

у тому числі

         

Єгипет

3045,1

4758,0

984,6

124,9

2060,5

Лівійська Арабська Джамахірія

873,1

873,1

Америка

857,2

21,5

55906,9

750,2

–55049,7

у тому числі

         

Бразілія

18506,4

х

–18506,4

Еквадор

14562,7

х

–14562,7

США

495,5

14,3

21967,7

311,4

–21472,1

Австралія і Океанія

62,0

47,9

9,0

53,1

1) Перелік країн наведено виходячи з найбільших обсягів експорту, імпорту товарів.