Географічна структура зовнішньої торгівлі області товарами за січень–серпень 2012 року

Географічна структура зовнішньої торгівлі області товарами за січень–серпень 2012р. 1)

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис.дол. США

у % до січня–серпня
2011р.

тис.дол. США

у % до січня–серпня
2011р.

Усього

203650,1

95,8

214926,2

143,0

–11276,1

Країни СНД

96777,1

110,4

15184,8

72,0

81592,3

у тому числі

         

Азербайджан

4880,0

295,4

73,8

4806,2

Бiлорусь

8037,1

78,0

523,9

114,7

7513,3

Вірменія

1371,3

77,0

1371,3

Казахстан

18324,1

151,2

128,1

38,9

18195,9

Киргизстан

875,4

98,9

38,2

837,2

Молдова, Республіка

8189,4

110,4

1037,2

127,4

7152,2

Росiйська Федерацiя

50395,9

101,2

13383,6

68,8

37012,3

Таджикистан

1828,0

202,7

1828,0

Туркменістан

2695,8

99,6

2695,8

           

Iншi країни свiту

106872,9

85,5

199741,4

154,6

–92868,5

Європа

54495,8

91,2

59069,8

101,6

–4574,0

у тому числі

         

Болгарія

152,7

21,5

2457,2

211,9

–2304,5

Велика Британія

2525,7

40,2

4296,3

119,8

–1770,6

Іспанія

4361,1

674,7

1399,4

57,2

2961,7

Італія

5880,8

42,9

2983,2

176,7

2897,6

Латвія

2137,3

140,2

527,3

1380,0

1610,0

Литва

3541,3

91,3

171,1

1040,4

3370,2

Мальта

2795,2

2199,2

2795,2

Нідерланди

9360,1

122,6

875,8

16,6

8484,4

Нiмеччина

7720,4

79,6

7175,1

61,3

545,3

Норвеґія

10859,9

х

–10859,9

Польща

2097,9

78,6

9071,3

88,1

–6973,5

Румунія

584,1

90,9

3108,9

65,3

–2524,8

Угорщина

1997,8

284,5

982,9

111,0

1014,9

Франція

114,8

287,3

4835,2

112,6

–4720,5

Хорватія

8460,5

х

440,2

8223,1

8020,3

Азiя

38675,4

73,2

61710,8

104,6

–23035,4

у тому числі

         

Грузія

1989,1

60,0

886,7

168,6

1102,4

Ізраїль

864,8

21,5

5519,6

143,5

–4654,8

Ірак

4351,7

2337,1

4351,7

Китай

0,6

10,0

30643,9

123,3

–30643,3

Корея, Республіка

663,7

2378,3

43,6

–1714,6

Ліван

3491,2

3491,2

Туреччина

17433,0

47,3

16730,1

78,6

702,8

Японія

5428,7

457,9

410,8

1104,7

5017,9

Африка

9790,3

158,9

3812,6

279,3

5977,7

у тому числі

         

Єгипет

4540,0

558,7

1313,5

100,9

3226,5

Лівійська Арабська Джамахірія

2204,5

2204,5

Америка

1794,4

34,7

75103,0

698,3

–73308,6

у тому числі

         

Бразілія

-

-

32018,9

3409,1

–32018,9

Еквадор

-

-

15721,0

х

–15721,0

США

699,4

17,2

25637,0

280,8

–24937,6

Австралія і Океанія

927,0

616,9

45,3

881,8

1) Перелік країн наведено виходячи з найбільших обсягів експорту, імпорту товарів.