Географічна структура зовнішньої торгівлі області товарами за січень–вересень 2012р.

Географічна структура зовнішньої торгівлі області товарами за січень–вересень 2012р. 1)

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис.дол. США

у % до січня–вересня
2011р.

тис.дол. США

у % до січня–вересня
2011р.

Усього

224942,9

93,1

243517,6

140,4

–18574,7

Країни СНД

108148,3

106,9

17618,9

72,5

90529,4

у тому числі

         

Азербайджан

5089,6

245,2

73,8

5015,8

Бiлорусь

9535,8

82,2

527,1

85,9

9008,7

Вірменія

1553,9

76,7

1553,9

Казахстан

20484,3

140,5

134,6

35,9

20349,8

Киргизстан

1065,1

59,9

38,2

1026,9

Молдова, Республіка

9116,9

107,9

1365,3

144,8

7751,6

Росiйська Федерацiя

56255,8

99,1

15479,8

69,3

40775,9

Таджикистан

1976,0

219,1

1976,0

Туркменістан

2834,1

97,7

2834,1

           

Iншi країни свiту

116794,6

83,2

225898,7

151,5

–109104,1

Європа

60368,4

91,8

73230,7

108,8

–12862,3

у тому числі

         

Болгарія

171,0

20,8

2742,4

142,5

–2571,3

Велика Британія

2525,7

36,0

4339,7

105,3

–1814,0

Іспанія

4361,1

674,7

1546,7

49,8

2814,3

Італія

6293,3

45,9

3307,1

169,3

2986,2

Латвія

2377,7

136,4

777,3

656,4

1600,4

Литва

3797,5

83,8

263,0

х

3534,6

Мальта

2800,4

х

2800,4

Нідерланди

12785,9

166,6

1531,3

23,7

11254,6

Нiмеччина

8451,0

73,6

11145,8

86,3

–2694,8

Норвеґія

14346,7

х

–14346,7

Польща

2370,9

52,2

12084,3

98,8

–9713,4

Румунія

668,5

90,1

3391,1

56,3

–2722,6

Угорщина

2014,4

286,8

982,9

103,4

1031,5

Франція

114,8

287,3

5031,2

106,6

–4916,5

Хорватія

8474,9

х

440,2

х

8034,7

Азiя

42183,4

68,5

70005,1

103,2

–27821,7

у тому числі

         

Грузія

2195,0

61,3

873,7

150,5

1321,3

Ізраїль

882,7

19,4

5615,3

144,8

–4732,7

Ірак

4519,1

867,6

4519,1

Китай

0,6

10,0

34713,1

120,7

–34712,6

Корея, Республіка

663,7

2631,4

39,7

–1967,8

Ліван

3506,2

3506,2

Туреччина

19170,6

48,8

19641,4

81,7

–470,9

Японія

6371,8

380,5

419,7

х

5952,1

Африка

10112,5

164,1

3882,9

252,0

6229,6

у тому числі

         

Єгипет

4595,5

565,5

1378,5

93,7

3217,0

Лівійська Арабська Джамахірія

2204,5

2204,5

Америка

1952,1

33,8

78734,8

635,0

–76782,7

у тому числі

         

Бразілія

34667,2

х

–34667,2

Еквадор

15721,0

х

–15721,0

США

794,2

18,2

26439,4

255,9

–25645,2

Австралія і Океанія

927,0

561,4

45,3

60,9

881,8

1) Перелік країн наведено виходячи з найбільших обсягів експорту, імпорту товарів.