Географічна структура зовнішньої торгівлі області товарами за січень–листопад 2012р.

Географічна структура зовнішньої торгівлі області товарами за січень–листопад 2012р.1)

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис.дол. США

у % до січня–листопада
2011р.

тис.дол. США

у % до січня–листопада
2011р.

Усього

295633,1

97,5

210140,0

100,2

85493,2

Країни СНД

135682,7

104,1

21334,2

74,7

114348,4

у тому числі

         

Азербайджан

7101,7

244,6

73,8

7027,8

Бiлорусь

10899,5

78,6

606,4

87,1

10293,1

Вірменія

1690,6

64,4

1690,4

Казахстан

24244,0

136,5

134,6

35,9

24109,4

Киргизстан

1496,8

46,1

38,2

1458,6

Молдова, Республіка

11008,6

102,3

1650,3

137,8

9358,3

Росiйська Федерацiя

73168,6

98,5

18830,9

71,7

54337,7

Таджикистан

2372,5

186,4

2372,5

Туркменістан

3421,7

96,1

3421,7

           

Iншi країни свiту

159950,5

92,6

188805,8

104,2

–28855,3

Європа

85794,6

105,9

74030,1

92,4

11764,5

у тому числі

         

Болгарія

258,8

18,6

3837,3

147,3

–3578,5

Велика Британія

4771,3

49,8

4842,9

91,3

–71,6

Іспанія

4389,3

679,1

1603,2

35,8

2786,1

Італія

12586,0

84,1

3859,3

158,7

8726,7

Латвія

2997,4

153,7

777,3

255,1

2220,1

Литва

4387,7

78,8

263,0

253,7

4124,7

Мальта

2800,4

1997,9

2800,4

Нідерланди

22090,4

248,8

2248,3

29,6

19842,1

Нiмеччина

10371,1

69,8

16559,7

115,3

–6188,6

Польща

2371,1

45,3

14481,0

98,9

–12110,0

Румунія

2049,4

219,3

3841,3

53,9

–1792,0

Угорщина

4150,3

496,8

1895,5

162,6

2254,8

Франція

433,4

21,9

5952,3

104,2

–5519,0

Хорватія

8485,7

7545,8

440,2

8223,1

8045,5

Азiя

56838,8

72,8

81641,9

96,3

–24803,1

у тому числі

         

Грузія

2686,6

66,7

1185,4

167,6

1501,3

Ізраїль

1685,0

30,3

5725,5

147,0

–4040,5

Ірак

7019,9

353,7

7019,9

Китай

0,6

1,6

41621,9

115,5

–41621,4

Корея, Республіка

663,7

3269,5

38,2

–2605,8

Ліван

4563,4

1898,2

4563,4

Туреччина

24826,4

52,7

22614,0

75,9

2212,4

Японія

8966,9

469,3

455,0

356,5

8511,9

Африка

12212,8

194,3

4089,4

225,9

8123,3

у тому числі

         

Єгипет

4780,9

588,3

1574,1

91,0

3206,8

Лівійська Арабська Джамахірія

3677,7

3677,7

Америка

2887,9

49,1

29035,3

202,2

–26147,4

у тому числі

         

Еквадор

15721,0

х

–15721,0

США

1640,2

36,8

12118,4

101,8

–10478,2

Австралія і Океанія

927,0

507,9

9,0

12,1

918,1

1) Перелік країн наведено виходячи з найбільших обсягів експорту, імпорту товарів.