Географічна структура зовнішньої торгівлі області товарами за 2012 рік

Географічна структура зовнішньої торгівлі області товарами за 2012 рік 1)

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис.дол. США

у % до
2011р.

тис.дол. США

у % до
2011р.

Усього

328474,1

96,9

206635,2

86,6

121839,0

Країни СНД

150223,5

102,7

23766,2

76,0

126457,3

у тому числі

 

 

 

 

 

Азербайджан

7508,7

168,1

73,8

7434,8

Бiлорусь

12610,4

78,5

644,6

85,9

11965,8

Вірменія

2075,6

71,4

2075,6

Казахстан

26357,9

140,6

152,2

35,7

26205,7

Киргизстан

1630,7

45,8

38,2

1592,5

Молдова, Республіка

12106,4

100,7

1927,4

145,9

10179,0

Росiйська Федерацiя

81482,9

98,2

20929,9

72,8

60553,0

Таджикистан

2669,8

179,1

2669,8

Туркменістан

3502,2

91,4

3502,2

 

 

 

 

 

 

Iншi країни свiту

178250,7

92,4

182869,0

88,2

–4618,3

Європа

95525,6

109,0

77713,2

81,3

17812,4

у тому числі

 

 

 

 

 

Болгарія

298,7

19,6

3969,9

144,5

–3671,2

Велика Британія

4771,3

44,2

4946,4

89,4

–175,0

Іспанія

4416,1

683,2

1818,0

39,0

2598,1

Італія

12635,4

84,4

3686,5

130,8

8648,9

Латвія

3108,9

152,3

777,3

234,6

2331,6

Литва

4563,7

77,7

263,0

145,5

4300,7

Мальта

3075,8

1978,6

3075,8

Нідерланди

28202,5

317,6

2403,0

31,3

25799,5

Нiмеччина

10922,4

63,6

17255,6

113,4

–6333,2

Польща

2392,2

43,0

15445,4

98,6

–13053,2

Румунія

2592,2

247,1

4181,1

58,6

–1588,8

Угорщина

4150,3

275,8

2067,5

171,1

2082,8

Фінляндія

2399,0

599,9

–2399,0

Франція

433,4

20,3

6285,5

53,6

–5852,1

Хорватія

8498,6

6720,0

440,2

6282,7

8058,4

Азiя

64168,2

70,3

88875,6

97,1

–24707,5

у тому числі

 

 

 

 

 

Грузія

3216,6

75,1

1185,4

160,7

2031,3

Ізраїль

1892,3

33,6

6049,9

142,1

–4157,6

Ірак

8479,3

240,2

8479,3

Китай

25,6

71,7

44334,1

115,4

–44308,5

Корея, Республіка

682,7

3602,7

39,7

–2919,9

Ліван

4783,7

512,6

4783,7

Туреччина

28297,6

53,4

26199,2

81,1

2098,4

Японія

9909,8

466,1

486,6

334,9

9423,2

Африка

13156,3

202,7

4108,2

208,8

9048,1

у тому числі

 

 

 

 

 

Єгипет

5653,3

638,7

1589,8

84,3

4063,5

Лівійська Арабська Джамахірія

3677,7

3677,7

Америка

3210,6

54,0

12150,0

66,8

–8939,5

у тому числі

 

 

 

 

 

США

1753,1

39,0

11324,1

87,6

–9571,1

Австралія і Океанія

938,9

460,6

21,9

29,5

917,0

1) Перелік країн наведено виходячи з найбільших обсягів експорту, імпорту товарів.