Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області за січень-березень 2013р.

Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області

 

Фактично за січень-березень 2013р.

Темп зростання, у %

березень 2013р. до

Січень-березень 2013р. до січня-березня 2012р.

Довідково:
за січень-березень 2012р. до січня-березня 2011р.

лютого 2013р.

березня 2012р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів,послуг), млн.грн.1

1684,5

х

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

116,3

100,5

101,7

95,7

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва (у цінах 2010р.)

х

х

х

114,7

102,0

Виробництво основних видів продукції тваринництва:

         

м’ясо (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі), тис.т.

20,4

66,7

92,6

99,5

98,1

молоко, тис.т.

56,1

175,2

99,6

102,9

104,6

яйця, млн.шт.

237,3

131,6

212,6

196,0

103,7

Капітальні інвестиції, млн.грн.

х

х

х

х

х

Прийнято в експлуатацію загальної площі житла, тис.кв. м

х

х

х

х

х

Індекс будівельної продукції

х

х

х

113,3

х

Вантажооборот, млн.ткм

1369,7

105,0

92,6

106,5

105,7

Пасажирооборот, млн.пас.км.

663,9

100,1

102,1

107,3

87,1

Експорт товарів1, млн.дол.США

48,7

х

х

143,9

68,6

Імпорт товарів1, млн.дол.США

28,0

х

х

133,0

97,5

Сальдо1, (+,-)

20,7

х

х

х

х

Експорт послуг, млн.дол.США

х

х

х

х

х

Імпорт послуг, млн.дол.США

х

х

х

х

х

Сальдо, (+,-)

х

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

3742,5

х

х

114,9

114,8

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

         

номінальна, грн.

22461

100,12

109,53

110,41

117,31

реальна, %

х

100,12

110,33

111,01

114,01

Заборгованість із виплати заробітної плати4, млн.грн.

17,1

90,5

78,2

х

116,7

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду5, тис.осіб

14,7

95,5

х

х

х

Індекс споживчих цін

х

99,8

98,8

99,96

100,56

1 Дані за січень-лютий.
2 Лютий 2013р. до січня 2013р.
3 Лютий 2013р. до лютого 2012р.
4 Станом на 1 березня.
5 У зв’язку з набранням чинності з 1 січня 2013р. Закону України "Про зайнятість населення" та переглядом державною службою зайнятості системи показників щодо зареєстрованого ринку праці порівняння даних з відповідним періодом минулого року не здійснюється.
6 Березень до грудня попереднього року.